Veel vlees, weinig vet

De marktvraag in de bouw is gelukkig behoorlijk gestegen. Er is veel vraag naar nieuwe woningen, de utiliteitsmarkt trekt weer wat aan en er staat ons een grote uitdaging te wachten om de bestaande bouw energetisch op het gewenste niveau te brengen. Veel jubelgeluiden dus uit de markt. Maar is er echt wel reden tot feestvreugde? Wie beter achter de deuren van de bouwbedrijven kijkt, ziet dat de werkvoorraad weliswaar toeneemt, maar de winstmarges blijven achter. Met name de grote bouwbedrijven hebben nog last van onrendabele projecten uit de crisistijd. Daarnaast zijn de grondprijzen vaak nog hoog en stijgen de prijzen van bouwmaterialen door de toegenomen vraag snel. Veelal zijn die prijsstijgingen niet verdisconteerd in de prijs waarvoor de afgelopen tijd projecten zijn aangenomen. En dan is er nog het te kort aan vakmensen, waardoor het aantal vreemde talen op de bouwplaats weer toeneemt. Dat kan weer leiden tot Babylonische spraakverwarringen en dus hogere faalkosten.

Is er dan helemaal geen goed nieuws te melden? Gelukkig wel, want MKB-bedrijven kunnen flexibeler reageren op de marktvraag dan de grote bouwbedrijven. Grote woningbouwprojecten zijn er bijna niet meer: we zien veelal kleinschalige inpasprojecten in binnenstedelijk gebied, kwalitatief hoogstaande woningbouwprojecten langs de randen van de steden en grootschalige renovatieprojecten. Veelal betreft het duurzaam gebouwde of gerenoveerde woningen met een minimale energievraag (of helemaal niet meer). Juist bij deze gespecialiseerde projecten kan het MKB zijn kracht laten zien. Daarnaast moet de aanbesteding bij grotere projecten de deelname van MKB-bedrijven mogelijk maken. Ik verwacht dat er in de toekomst ook bij de grote projecten meer ruimte ontstaat voor bouwcombinaties die louter uit gespecialiseerde MKB-bedrijven bestaan. Er zit veel kennis bij MKB-bedrijven en ze zijn beter in staat om op de golven van de conjunctuur mee te deinen.

De toekomst biedt weer gouden kansen voor de bouwsector. Maar die kansen moeten wel op de juiste wijze benut worden. Anders hebben we straks nog steeds veel vlees, maar weinig vet op de botten.
 
Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal

 
‘Veel vlees, weinig vet’

GERELATEERDE ARTIKELEN

Echte kwaliteit of papieren ‘zekerheid’?

Echte kwaliteit of papieren ‘zekerheid’?

Wie een nieuwbouwwoning koopt, moet vanzelfsprekend erop kunnen vertrouwen dat het goed zit met de kwaliteit van dat huis. Ook als – zoals nu – de wet op het Bouw- en Woningtoezicht …

Lees verder
Kwaliteitsdenken

Kwaliteitsdenken

Het kwaliteitsdenken neemt in de bouw een grote vlucht. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is bij de Eerste Kamer beland en het lijkt erop dat deze wet volgend jaar in werking gaat treden. En …

Lees verder
Valkuil

Valkuil

Recent op een verjaardagsfeestje gehoord: iemand had zijn appartement in Amsterdam nog maar een paar dagen te koop staan. De belangstellenden verdrongen zich bij de …

Lees verder

Propartners

BouwTotaal: platform voor bouwend Nederland