ExpertView

Verplichte certificering cv-installateurs uitgesteld

De certificering voor installateurs van verwarming wordt naar verwachting pas in 2021 echt verplicht. In het overgangsjaar 2020 krijgen installateurs de tijd om aan de strengere eisen te voldoen. Vanaf…

Lees artikel

Gekonkel over BENG

Afgelopen maand vond de internetconsultatie plaats voor het conceptbesluit van Bouwbesluit 2012 voor Bijna Energieneutrale Gebouwen – BENG. Onder meer de Nederlandse Isolatie Industrie en de Stroomversnelling zijn zeer kritisch…

Lees artikel

Vergunningvrij bouwen onder Omgevingswet

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. In de Invoeringsbesluiten is nu voor het eerst te lezen hoe het nieuwe vergunningstelsel onder de Omgevingswet is uitgewerkt. Zo ook…

Lees artikel