Website vmrgkwaliteitseisen.nl live

Artikel delen

Vanaf 1 oktober 2013, is de website www.vmrgkwaliteitseisen.nl in de lucht. Hier zijn de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® 2014 te vinden. Deze VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® verschenen voorheen in boekvorm, maar zijn nu voor iedereen online beschikbaar.

Eenmalige registratie op de website geeft gratis toegang tot alle informatie die aangepast is aan de meest recente wetgeving en normering. Nieuw in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® is het onderdeel Zonwering. Alle Romazo Projecten bedrijven zijn aangesloten bij de VMRG en leveren gegarandeerd zonwering conform deze eisen. Het onderdeel Zonwering is toegevoegd aan Aluminium en Staal. Deze VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® vormen de basis voor het VMRG-Keurmerk®. De VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen® 2014 gaan in op 1 januari 2014. Uiteraard kan dit document al op een eerder tijdstip van kracht verklaard worden, indien partijen dit onderling overeenkomen.

VMRG-Keurmerk®
Alle bedrijven die lid zijn van de VMRG, de VMRG-gevelbouwers, werken conform de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® en zijn in het bezit van het VMRG-Keurmerk®. Zij krijgen dit Keurmerk niet zomaar. De VMRG-gevelbouwers worden gekeurd om vast te stellen of ze voldoen aan de hoge VMRG-normen. De keuringen worden verricht door een onafhankelijke instelling die onder toezicht staat van de Raad voor de Accreditatie.

Kwaliteitsbevordering
De aan de keuringen verbonden normen zijn terug te vinden in de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen®. Natuurlijk voldoen de metalen kozijnen, ramen, deuren, serres en vliesgevels aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit. Bij het Bouwbesluit gaat het om minimumeisen. De VMRG-gevelbouwers leggen zich een aantal aanvullende en belangrijke extra eisen op. Hiermee zorgt de VMRG voor optimale kwaliteitsbevordering in de markt van de gevelbouw. De actualiteit van de normen wordt verzekerd doordat de VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen® worden aangepast aan de ontwikkelingen in de techniek en aan eventuele wijzigingen in de regelgeving.