Pensioen in eigen beheer? Werk aan de winkel!

Artikel delen

Als DGA (directeur grootaandeelhouder) met een pensioen ‘in eigen beheer’ weet u natuurlijk al lang dat elk jaar wel iets aan de spelregels verandert. ‘Gelukkig’ vormt 2013 daarop geen uitzondering, tenzij de Eerste Kamer nog zand in de motor strooit. Dit jaar staan de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 en lagere opbouwpercentages op het programma. U (en uw belastingadviseur) kunnen (of beter: moeten) weer aan het werk: vóór 2014 moet er een pensioenbrief getekend zijn die voldoet aan de nieuwe regels. Een eerdere spelregelverandering was de ‘uitkeringstoets’. Heeft u daar nog wel voldoende aandacht voor? 

Tekst: Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

Op 1 januari 2014 moet uw pensioenbrief, ofwel de overeenkomst met uw BV waarin uw pensioenaanspraak schriftelijk is vastgelegd, zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. De belangrijkste nieuwe regel is de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. Deze verhoging betekent overigens niet dat u daadwerkelijk dan pas met pensioen mag gaan. Dat mag u best eerder. Wel wordt de uitkering, omdat uw BV reserveerde voor een later ingaand pensioen, veel lager. Maar als u aan dit lagere genoeg heeft, belet niemand (en al helemaal de wetgever niet) u eerder te stoppen met werken. Maar goed, voor nu is van belang dat uw pensioenbrief aan de regels blijft voldoen. Dus pas deze vóór 2014 aan!

Lagere opbouwpercentages
Met ingang van 1 januari 2014 gelden ook lagere maximale opbouwpercentages. Voor de voor DGA’s gebruikelijke eindloonregelingen wordt dit 1,9% per jaar (in plaats van de huidige 2%). Bij een eindloonregeling wordt de hoogte van het pensioen afgeleid van het laatst verdiende salaris. Een stijgend salaris gecombineerd met een lange diensttijd kan dan zorgen voor buitengewoon hoge pensioenlasten. Voor de ‘gewone’ werknemer is de eindloonregeling daarom inmiddels een uitzondering, maar voor de DGA geldt dit niet, althans veel minder. Zij bepalen met hun ‘dubbele pet’ (werknemer en werkgever) voor een belangrijk deel zelf hun arbeidsvoorwaarden. Maar ook het maximale opbouwpercentage voor, voor gewone werknemers gebruikelijke, middelloonregelingen gaat omlaag. Nu is dat nog 2,25%, maar dat is met ingang van 2014: 2,15%.

Meer veranderingen in 2015
Onlangs is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Versobering pensioenopbouw’ aangenomen. De versobering gaat in 2015 dus gewoon door. De opbouwpercentages worden nog verder verlaagd en daarnaast komt er een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000. Overigens moeten wij nog maar afwachten hoe de Eerste Kamer over dit voorstel gaat oordelen. In de praktijk zie je daarom al dat veel DGA’s zo lang mogelijk wachten met het aanpassen van hun pensioenbrief. Dit in de hoop ter besparing van kosten ook de wijzigingen die voor 2015 worden vastgesteld al in 2013 te kunnen meenemen.

Sanctie
Als de pensioenbrief niet tijdig is aangepast, loopt u het risico dat uw volledige pensioenaanspraak ineens als loon wordt belast. Dus wees op tijd!

Pensioen en uitkeringstoets

Met de komst van de Flex-BV is ook de inmiddels beroemde (of is het ‘beruchte’) uitkeringstoets geïntroduceerd. Uw BV mag alleen winst uitkeren (denk aan dividend) als zij daardoor (zeer vrij vertaald) niet in betalingsproblemen komt. U bent als bestuurder voor het bedrag van die uitkering hoofdelijk aansprakelijk als blijkt dat wel te veel is uitgekeerd. Ook hier speelt uw pensioen een belangrijke rol. Ten eerste staat op de balans van uw BV een pensioenvoorziening. Voor een goede uitkeringstoets is het van groot belang te beoordelen wat de werkelijke waarde van de pensioenverplichting van uw BV is. Vaak is deze veel hoger dan de boekwaarde. Daarbij komt dat bij een eindloonregeling rekening moet worden gehouden met sterk stijgende pensioenlasten. Ten tweede kan de belastingdienst, als teveel is uitgekeerd, stellen dat de BV uw pensioenaanspraak voor een deel heeft afgekocht. Dat mag volgens de ‘pensioenspelregels’ niet, waardoor ook hier uw volledige pensioenaanspraak als loon wordt belast. Daar komt dan nog een ‘aardige’ boete van de belastingdienst overheen. Oppassen dus met het uitkeren van winst als uw BV daardoor het risico loopt in betalingsproblemen te komen.

Tenslotte

Met een pensioen in eigen beheer is er dus (alweer) werk aan de winkel. Veel DGA’s moeten hun pensioenbrief aanpassen. Een andere optie is stoppen met verdere pensioenopbouw. Daarnaast speelt uw pensioen in eigen beheer een belangrijke rol bij de uitkeringstoets. Maar laat ik positief eindigen: het is in ieder geval niet saai.