fbpx

Groot probleem, kleine gevolgen

Artikel delen

Aan de onderzijde van de grote dakoverstekken vond lekkage plaats tegen en langs de gevel. De folie onder de pannen bleek verkeerd te zijn aangebracht.
Door: ing. E.P.G. Borgers
Bureau voor Bouwpathologie BB

www.bouwpathologie.nl

De eigenaar van een nieuwbouw tussenwoning ontdekte dat hij onder het ruime overstek van het dak, bij regen toch nog nat werd. Water bleek ergens het overstek binnen te treden en af te stromen naar het laagste punt. Bij het laagste punt, de aansluiting op de gevel, begon het dan te lekken. De eigenaar twijfelde aan de uitvoering en met name de hoger op het dak gelegen aansluiting op een gevel. Daarop zijn de aannemer en ontwikkelaar er bij gehaald. Beiden gaven aan dat een derde de zaak maar eens grondig moest onderzoeken. Derhalve is aan Bureau voor Bouwpathologie BB gevraagd de oorzaak van de lekkage te achterhalen. Tevens moest worden bepaald hoe de zaak moest worden opgelost.

Onderzoek

Voorafgaande aan het onderzoek door de bouwpatholoog, is de problematiek met de bewoners besproken. Daarbij is aangegeven wanneer en onder welke omstandigheden het begon te “lekken”. Tijdens de voorbespreking zijn enkele bouwtekeningen en het bestek bestudeerd. Hierin zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Het betreft een tussenwoning in rij, bestaande uit drie woonlagen. Aan de voorzijde bevindt zich een éénzijdig schuin dak dat aansluit op de bovenste woonlaag. De bovenste etage betreft een naderhand geplaatste dakopbouw voorzien van een plat dak. Tegen de gevel van deze dakopbouw sluit het schuine dak aan. De aansluiting is afgewerkt met loodstroken en vertoont geen gebreken. Het hellende dakvlak op een gedeelte van de woning, is zeer flauw hellend. De hellingshoek van het dak is circa 20 graden. Het dak is bedekt met zogenaamde leipannen. Dit zijn volledig vlakke en gladde dakpannen. De aftekening van de lekkage is duidelijk waarneembaar op de gevel en de kozijnen. Plaatselijk is de gevel sterk vervuild. Aan de onderzijde van het dakoverstek zijn waterdruppels waargenomen.

De onderste rij dakpannen zit vastgekit aan de daaropvolgende, waarschijnlijk om te voorkomen dat water tussen de pannen capillair omhoog kruipt. Bij de volgende rijen is dit niet het geval, terwijl de overlap overal gelijk is. Na verwijdering van enkele van de dakpannen is de waterkerende, dampopen folie waarneembaar. Plaatselijk is duidelijk waarneembaar dat er regelmatig water onder de pannen over de folie heeft gelopen. Een weggerotte panlat is hier het bewijs van. De folie loopt ter plaatse van de zinken goot, onder de goot door. Uit een eenvoudige test blijkt dat er zeer eenvoudig water tussen de pannen door op de folie terecht kan komen.

Analyse en Conclusie

De lekkages doen zich alleen voor op de momenten dat het zeer hard regent. Gezien de minimale overlap van de dakpannen, is inwatering relatief eenvoudig. Hierdoor komt er al snel water op de folie terecht. Doordat het folie onder de goot doorloopt, stroomt het water over de folie onder de goot door. Daar waar het folie eindigt, dringt het water de constructie in door overlapnaden tussen de folie. Het water zakt in het overstek en komt op de bovenzijde van het plafond van het overstek terecht. Hier stroomt het af richting de gevel en valt aan het einde van de plaat voor de gevel langs omlaag. Doordat het water vuil meevoert en het vuil op de gevel achterblijft, ontstaat de aftekening op de gevel en de kozijnen.

Herstel

In feite zouden voor de toegepaste hellingshoek van het dak, de dakpannen een grotere overlap moeten hebben. Maar omdat dit een zeer ingrijpende en drastische maatregel is, is naar een eenvoudigere oplossing gezocht.

Om het probleem op te lossen zal het dampopen waterkerende folie op het dak, zodanig moeten worden aangebracht dat het water ter plaatse van de goot, in de goot loost en niet er onderdoor loopt. Daartoe zal de aanwezige folie langs de goot moeten worden ingesneden. Vervolgens kan er een gevouwen zinken plaat onder het folie en over de opgezette rand van de goot worden geschoven. Hiermee is gewaarborgd dat water dat onder de pannen over het folie afstroomt, in de goot terecht komt.

Aftekening onderzijde overstek.

Sporen water op folie.

Sporen water op folie.

Test waterdichtheid.