Duurzame dakbedekking zuivert lucht van giftige NOx

Artikel delen

Dagelijks worden er vele giftige, luchtvervuilende NOx deeltjes uitgestoten. NOx deeltjes zijn stikstofoxiden die als restproduct vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen door huishoudens, verkeer en industrie. NOx is één van de zes broeikasgassen, een belangrijk reden voor het ontstaan van zure regen en deze stof lijkt bovendien een rol te spelen bij het ontstaan van luchtwegproblemen, zoals astma.

Speciale dakbedekking

De Noxite dakbedekking zet vervuilende stoffen, zoals NOx, onder invloed van zonlicht om in onschadelijke restproducten (nitraten) die door de regen worden weggespoeld. Het luchtreinigende effect dat hierdoor ontstaat blijft gedurende de gehele levensduur van het dakmembraan intact. Een Noxite dak van 1.000 vierkante meter kan elk jaar 52 miljoen kubieke meter vervuilde lucht volledig zuiveren. De nieuwe dakbedekking is opgebouwd uit het Bielso membraan; een bitumineuze dakbedekking afgedekt met een beschermlaag van titaniumdioxide. De dakbedekking is geschikt voor alle soorten dakconstructies en -toepassingen; plat en hellend, nieuwbouw en renovatie.

Dit product is één van de Eco-Activ oplossingen van Icopal. Onder deze naam brengt men innovatieve, duurzame producten op de markt waarmee daken een positieve bijdrage kunnen leveren aan de milieu- en klimaatproblematiek.

Icopal bv, Groningen, (050) 551 63 33, www.noxite.nl en www.icopal.nl