Wie zijn billen brandt…..

Artikel delen

De man was een aantrekkelijke jonge vrouw tegen het lijf gelopen waarmee het héél goed klikte, wat natuurlijk niet mocht, want hij was getrouwd. Zijn vrouw kwam er (natuurlijk) achter en een scheiding was onvermijdelijk. Vervolgens moest het vermogen van de ex-echtelieden, waaronder de pensioenrechten, verdeeld worden. Na lang overleg, waarbij de spanning fors opliep, werd vastgesteld dat de vrouw recht had op 50 procent van het ouderdomspensioen. Ook kreeg zij het recht op partnerpensioen. Terzijde: dit is de verdeling die in de wet als uitgangspunt is gekozen. Als u deze “wettelijke verdeling” niet wenst kunt u, uiteraard in overleg met uw echtgenote, hiervan afwijken. Maar goed, de man had daarvoor welbewust niet gekozen, hij vond deze verdeling terecht. Wat was dan de “ervaring” die de man met mij wilde bespreken?

De man had zijn pensioen, zoals gebruikelijk bij directeuren-aandeelhouders, volledig “in eigen beheer” gehouden. Anders gezegd: de pensioenrechten (waaronder die van de vrouw) waren verzekerd bij een BV van de man. De vrouw vond dit (uiteraard) geen prettig idee. Op die manier behield de man het beheer over haar pensioenvermogen. Maar het vertrouwen van de vrouw in haar ex-man was, op zijn zachtst gezegd, niet meer zo groot. Hij had haar immers al vaker bedrogen. Zij eiste daarom dat haar pensioenrechten werden ondergebracht bij een professionele verzekeraar. Hierop had de man niet gerekend. Beschikte zijn BV wel over voldoende liquiditeiten om deze afstorting te betalen? En, zo ja, kon het bedrijf die liquiditeiten missen? Zijn pogingen om het tegen te houden bleken echter tevergeefs. De vrouw had het recht aan haar zijde.

En het werd nog erger. Het bedrag dat moest worden afgestort was niet, zoals de man dacht, gelijk aan 50 procent van de pensioenvoorziening op de balans van zijn BV. De werkelijke waarde van de pensioenrechten van de vrouw bleek veel hoger. De pensioenvoorziening op de balans was berekend op basis van fiscale grondslagen en die sluiten nu eenmaal niet aan bij de werkelijkheid. Uiteindelijk zette de afstorting van het pensioen het bouwbedrijf onder een forse financiële druk. Voorlopig moet hij daarom al zijn tijd besteden aan het redden van zijn bedrijf. Misschien maar beter ook, want die aantrekkelijke jonge vrouw was al weer op hem uitgekeken.

Mr. F.J. Kerkhof Fb
Alfa Accountants en Adviseurs
FKerkhof@alfa-accountants.nl