Heeft u last van “Thincap”?

Artikel delen

De kans is groot dat u geen idee heeft wat met "thincap" wordt bedoeld. Sterker nog, ik weet zeker dat niet elke accountant de ware betekenis (en de gevolgen voor het MKB) kent. Dit verklaart ook het grote aantal brieven dat de belastingdienst de afgelopen jaren naar ondernemers heeft gestuurd. In die brieven wordt vriendelijk maar stellig aangekondigd dat de belastingdienst (uiteraard in uw nadeel) gaat afwijken van de ingediende aangifte vennootschapsbelasting. En waarom? U raadt het al, vanwege de "thincap".

Maar wat is dat dan precies? Kort door de bocht kun je stellen dat de "thincap-regeling" in de wet is opgenomen om "uitholling" van de Nederlandse schatkist door grote internationale concerns tegen te gaan. Door binnen het internationale concern op een gunstige manier geld te lenen, kon de belaste winst in Nederland (door de rentelast) fors worden gedrukt. De rentebate werd uiteraard door een ander concern-onderdeel ontvangen, in een land waar een "gunstig fiscaal klimaat" heerst. Inderdaad, zo moeilijk is het niet.

Het antwoord van onze wetgever is de "thincap-regeling". Hiermee beoordeelt de belastingdienst hoe een BV haar onderneming heeft gefinancierd. Als "bovenmatig" gebruik is gemaakt van vreemd vermogen (in plaats van eigen vermogen) loopt de BV het risico dat de rente (gedeeltelijk) niet aftrekbaar is. Dit is met name het geval als het vreemde vermogen door een gelieerde BV ter beschikking is gesteld. In beginsel is de norm 1:3. Anders gezegd: voor elke euro eigen vermogen mag er 3 euro vreemd vermogen zijn. Daarboven begint de "gevarenzone".

Of deze maatregel inderdaad voldoende is om de "uitholling’ van de Nederlandse schatkist tegen te gaan, is overigens nog maar de vraag. Het schijnt dat de internationale concerns (denk aan "hedge funds") er weinig last van hebben. Helaas geldt dit niet voor het MKB. De "thincap-regeling" is namelijk ook van toepassing in puur Nederlandse verhoudingen, zelfs als de schatkist op geen enkele manier wordt benadeeld. Anders gezegd: ook als de rente wordt ontvangen door een BV die in Nederland is gevestigd (en die daarover "gewoon" belasting betaalt) kan de "thincap-regeling" van toepassing zijn. Dit is, op zijn zachtst gezegd, een merkwaardige uitkomst.

Natuurlijk heeft de wetgever dit destijds gezien. Daarom is er, vooral om het MKB tegemoet te komen, een drempel in de regeling ingebouwd. Onder de € 500.000 vreemd vermogen speelt de "thincap-regeling" geen rol. Maar daarboven wel! En in het MKB worden (uiteraard) veel grotere bedragen geleend. Zolang deze leningen zijn aangegaan bij niet gelieerde partijen (zoals banken) is er geen "thincap-probleem". De rente is dan volledig aftrekbaar. Maar als de BV geheel dan wel gedeeltelijk geld heeft geleend van een gelieerde BV, staat de aftrekbaarheid van de rente onder druk. Helaas hebben de afgelopen jaren al veel BV"s de aftrekbaarheid van rente op deze manier verloren zien gaan. Het blijft dus opletten in het MKB.

Mr. F.J. Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen
FKerkhof@alfa-accountants.nl