ANF: uitzondering zware beroepen goede zaak

Artikel delen

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is verheugd dat minister Kamp met een aanvulling op het pensioenakkoord komt, waardoor werknemers in zware beroepen met 65 jaar met pensioen kunnen. De Aannemersfederatie bepleitte dit al sinds de hoorzitting in de Tweede Kamer van januari 2009. Door deze aanvulling kunnen werknemers die dit willen toch met 65 of 66 jaar stoppen, zonder al te veel in te leveren. Ook verwelkomt de Aannemersfederatie het door het kabinet ingestelde Bouwteam, als katalysator om de sector bouw en infra van nieuwe impulsen te voorzien.

De meeste werknemers in ambachtelijke beroepen in bouw en infra zijn op jonge leeftijd, 16 tot 18 jaar, begonnen met leren/werken en hebben een lang werkzaam leven van 45 jaar achter de rug. Dat de zware beroepen nu worden ontzien, getuigt volgens de Aannemersfederatie van een realistische kijk op de arbeidsmarktsituatie. Echter, dit is pas een eerste stap op weg naar flexibilisering.
De minister moet zich realiseren dat CAO-partijen sowieso al de nodige stappen moeten zetten om werknemers in bouw en infra langer te kunnen laten doorwerken.

Er moet een dubbelslag worden gemaakt. Dit, omdat de CAO nu nog uittreding op 61 jaar en twee maanden mogelijk maakt. Dit betekent dat er in de bedrijven al veel moet gebeuren ten aanzien van het ouderenbeleid, promotie-demotie, omscholingsmogelijkheden, een tweede carrière, enzovoort.
Ook constateert de Aannemersfederatie dat de bouw door de vergrijzing steeds meer wordt geconfronteerd met oudere werknemers met gezondheidsproblemen, en dat met name lager opgeleide werknemers hiermee al gedurende gemiddeld 13 jaar voor hun 65e te kampen hebben. Langer werken in de bouw leidt dus niet automatisch tot verhoging van de productiviteit, gezien het oplopend verzuimrisico en de daarmee gemoeide kosten met name in het mkb; dé belangrijkste representant van de uitvoerende bouw.

Bouwteam
De Aannemersfederatie verwelkomt ook het door het kabinet ingestelde Bouwteam, als katalysator om de sector bouw en infra van nieuwe impulsen te voorzien. De Aannemersfederatie spreekt geen oordeel uit over de kwaliteit van het team. De teamleden hebben in het verleden nog weinig blijk gegeven van kennis van of betrokkenheid bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van het mkb in de sector. Als het Bouwteam te kennen geeft daarvoor open te staan, is de Aannemersfederatie graag bereid deze behoeften scherp in kaart te brengen.
Ook herkent de Aannemersfederatie in het Bouwteam nog weinig affiniteit met de uitvoerende bouw. Daar zal de Aannemersfederatie het Bouwteam zeer kritisch op aanspreken. Men adviseert het Bouwteam dringend aan te haken bij de kansen die de Topsectoren aan bouw en infra bieden. Voorts dringt de AFNL er bij het Bouwteam op aan, aan te haken bij het voorstel van de Aannemersfederatie voor de zomer te komen tot een Nationaal Bouw- en Woningakkoord. Hierin moet afscheid worden genomen van het huidige hap-snap-beleid voor de korte termijn en ruimte komen voor een samenhangend pakket maatregelen dat de bouw op korte en lange termijn stimuleert en activeert.