Nieuwe UAV 2012 definitief vastgesteld

Artikel delen

Het meest gebruikte contract in de Nederlandse bouw zijn de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken’, oftewel de UAV. Naar schatting wordt er met de UAV per jaar rond de vijftig miljard euro bouwomzet vastgelegd in de grond-, weg-, en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw samen. Recentelijk is de nieuwe UAV 2012 definitief vastgesteld.

Dit ‘standaardcontract’ is een typisch Nederlandse polderontwikkeling geweest. In 1968 is het als set van algemene voorwaarden tussen de Rijksoverheid en de aannemersorganisatie op de markt gekomen. Door de ondersteuning van dit standaardcontract door de standaard-bestekssystemen RAW en STABU zijn de UAV in de loop der jaren door alle professionele opdrachtgevers geaccepteerd en in de vorm van de UAVTI ook door de installatietechnische aannemers geaccepteerd.

Deze UAV is in 1989 aangepast aan jurisprudentie en wijzigingen in wet- en regelgeving. In 2009 is een Werkgroep Herziening UAV 1989 samengesteld die dezelfde operatie van aanpassing aan jurisprudentie en wijzigingen in wet- en regelgeving moest uitvoeren. De markt, bouwrechtadvocatuur en wetenschap zij daartoe geraadpleegd middels een uitnodiging commentaar aan de Werkgroep kenbaar te maken alsmede door middel van twee drukbezochte expertbijeenkomsten. Voor zover passend in de opdracht te komen tot een lichte herziening, is al dit commentaar vertaald in de nieuwe UAV 2012. De Werkgroep heeft haar werkzaamheden in februari 2011 afgerond en thans hebben zowel de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hun handtekening gezet (Staatscourant 30 januari 2012).