Opleidingsbedrijf VSB in Rotterdam is erkend als opleidingsbedrijf voor de opleiding 1e Monteur Steigerbouw.

Artikel delen

Opleidingsbedrijf VSB in Rotterdam is erkend als opleidingsbedrijf voor de opleiding 1e Monteur Steigerbouw. Het is daarmee de eerste landelijke organisatie die steigerbouwers op mbo-niveau 3 kan opleiden. Algemeen directeur Sander van Bodegraven van kenniscentrum Fundeon overhandigde officiële erkenning persoonlijk aan Marcel Koerts, directeur van het Opleidingsbedrijf VSB.

Deze erkenning is een slotstuk van de professionalisering van de steigerbouwbranche’, verklaarde Van Bodegraven bij de overhandiging. ‘De opleidingen Monteur Steigerbouw en 1e Monteur Steigerbouw leveren aantoonbaar gekwalificeerde personeelsleden op. Dat komt de veiligheid in de branche ten goede.’
Door de erkenning van VSB kunnen in het hele land leerlingen opgeleid worden tot allround vakman. Opleidingsbedrijf VSB neemt leerlingen in dienst en zorgt in samenspraak met roc’s – verspreid door het land – dat de leerlingen de theorie van het vak leren. Daarnaast zorgt het Opleidingsbedrijf dat de leerlingen een leerbaan krijgen bij een erkend leerbedrijf in de woonomgeving van de leerlingen. Daar leert de leerling het vak in de praktijk. Dit zijn niet alleen bedrijven die lid zijn van branchevereniging VSB, maar ook andere bedrijven waar leerlingen het vak Monteur Steigerbouw en 1e Monteur Steigerbouw in alle facetten kunnen leren.

Vervolgopleiding
De niveau 3-opleiding 1e Monteur Steigerbouw is een vervolgopleiding op Steigerbouwer op mbo-niveau 2. Met het niveau 3-diploma kan de werknemer als 1e monteur/voorman fungeren en is hij bovendien gekwalificeerd om steigers te keuren en op te leveren. Dit komt de veiligheid van het werken ten goede.
Marcel Koerts is verheugd met de erkenning: ‘Het werken op steigers is risicovol en risico’s beheers je door kennis en kunde. De brancheorganisatie VSB is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de opleidingseisen, die voldoen aan de Richtlijn Steigers.’
Sinds februari kunnen leerlingen instromen in de opleiding. Koerts verwacht dat veel leerlingen die de afgelopen jaren hun niveau 2-diploma hebben behaald, zich gaan aanmelden voor de opleiding op niveau 3. ‘Met de niveau 2-opleiding zijn we in 2008 begonnen. De eerste diploma’s Steigerbouwer hebben we in 2010 uitgereikt en sindsdien zijn er nog velen gevolgd. Dus het is de hoogste tijd dat zij aan een vervolg kunnen beginnen.’

Meer informatie: www.opleidingsbedrijfvsb.nl