Rotterdam maakt 2.500 woningen groener

Artikel delen

In de periode januari 2012 – december 2013 gaat de gemeente Rotterdam met onder meer de Rotterdamse woningcorporaties en WAIFER Nederland BV, 2.500 bestaande Rotterdamse woningen renoveren en verduurzamen met twee energielabelstappen. Dit is de kern van de samenwerkingsovereenkomst Duurzame Daden die op 14 december 2011 door de Rotterdamse wethouder Van Huffelen en de samenwerkingspartners is getekend tijdens de Groene Conferentie 2011 van het Rotterdams Milieucentrum.

De samenwerkingspartners zijn VvE010, Warmtebedrijf Rotterdam, WAIFER en corporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woningbouwvereniging Hoek van Holland en de gemeente Rotterdam. Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in Rotterdam is onderdeel van het rijksprogramma Greendeal ‘Energiebesparing’ dat op 28 november is bekrachtigd.

Een groot deel van de woningen in Rotterdam levert een slechte energieprestatie. De komende jaren zien bewoners van deze woningen hun woonlasten oplopen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Dit kan in delen van Rotterdam tot financiële en sociale problemen leiden. Ook dragen deze woningen door overmatig energieverbruik in negatieve zin bij aan de CO2-uitstoot van de stad. De 2.500 woningen uit de Rotterdamse ‘Duurzame Daden’ vormen het vliegwiel van de aanpak, met als hoofddoel het in beweging krijgen van Rotterdamse particuliere eigenaren, huurders en VvE’s . Het consortium Duurzame Daden ondersteunt particuliere eigenaren en VvE’s met kennisoverdracht en zo mogelijk het aanbieden van aantrekkelijke financiering- en uitvoerprogramma’s.

Stevige duurzaamheidambities
Wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): ‘De stad Rotterdam – bedrijven, organisaties, de gemeente en bewoners – heeft stevige duurzaamheidambities. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50 procent CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16 procent bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal de uitstoot in 2025 verdubbelen. Opschaling van het aantal energiezuinige woningen is noodzakelijk willen Rotterdam en haar bewoners de toekomst duurzaam tegemoet kunnen gaan.’