Regenschade platte daken eenvoudig te voorkomen

Artikel delen

De extreme regenbuien van de afgelopen maanden stellen platte daken stevig op de proef. Doordat er in korte tijd veel regen valt, kan de reguliere afvoer al het water vaak niet in één keer verwerken. Door wateraccumulatie komt het dak onder te hoge belasting te staan. Ondanks de aandacht hiervoor vanuit het voormalige VROM in 2005 naar aanleiding van het ingestorte dak bij Ikea Amsterdam in 2002, blijken niet alle daken bestand tegen extreme regenbuien. Vooral oudere daken en daken met een grote overspanning lopen dan een groot risico.

Het risico is eenvoudig te voorkomen door een combinatie van preventiemaatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door een verbetering van het afschot, de toepassing van een noodafvoer voor hemelwater of in het uiterste geval door de dakconstructie te verzwaren. Uiteraard blijft het van belang om het dak regelmatig te controleren.
‘Met regelmaat krijgen we aanvragen voor preventieve maatregelen tegen regenschade’, vertelt Hendri Snetselaar, eigenaar van adviesbureau Snetselaar. ‘In een aantal gevallen troffen we een dakconstructie aan die zeker niet voldoende bestand zou zijn tegen een extreme regenbui. Helaas komt het ook voor dat we achteraf worden ingeschakeld. Zo waren we recent betrokken bij een ingestort dak als gevolg van wateraccumulatie. Dit leidde bij dit bedrijf tot veel directe en indirecte schade.’

Preventie

Wateraccumulatie ontstaat doordat de waterafvoeren op het dak overbelast raken. Als het water niet goed afgevoerd wordt, verandert een plat dak al snel in een badkuip. Snetselaar: ‘In de afgelopen jaren zijn er in het voorjaar en zomer steeds vaker korte, hevige regenbuien. Doordat er in korte tijd zeer veel regen valt, zie je dat dakconstructies regelmatig bezwijken door de extra waterbelasting die deze buien opleveren. Steeds vaker inspecteren we daken om de risico’s van regenschade te verlagen. Wij meten bij bestaande panden het actuele afschot en de kwaliteit van de bestaande (nood)afvoeren. Op basis van deze meting geven we een advies op maat om de veiligheid te garanderen.’