Geluidsabsorberend steigernet

Artikel delen

In de strijd tegen geluidhinder presenteert Vilton een nieuw wapen: Vilton Akoestinet. Dit is een geluidsabsorberend steigernet, speciaal ontwikkeld voor bouwwerken, waarbij aanvullende voorzieningen om geluidhinder tegen te gaan wenselijk of zelfs vereist zijn. Vilton Akoestinet wordt, precies als een ‘gewoon’ steigernet, met tire-wraps aangebracht als scherm aan de buitenzijde van de steiger. Het verschil met een gewoon steigernet is de integratie van een geluidsabsorberend materiaal. De bouw wordt hierdoor al op de gevel ingepakt, dus dicht op de bron van het geluid. Hierdoor wordt het bouwlawaai deels geabsorbeerd, voordat het de omgeving in gaat. Het geluidsniveau voor de omgeving ligt stukken lager, terwijl de werkzaamheden niet gehinderd worden. Vlint Holding, Lelystad, (088) 887.71.00, www.vlint.eu