Kosten na-isoleren binnenzijde bestaande gevel

Artikel delen

Men kan op zeer uiteenlopende manieren een bestaande gevel aan de binnenzijde na isoleren. In dit artikel gaan we wat dieper in op de kosten van het plaatsen van een voorzetwand met Kingspan Kooltherm isolatieplaten en het aanbrengen van Ytong Multipor minerale isolatieplaten.

Tekst: www.casadata.nl

Bij het na-isoleren van de binnenzijde van de gevel met een metalstud voorzetwand kan men diverse soorten isolatiematerialen toepassen en deze isolatieplaten afwerken met gipskartonplaten. De Kingspan Kooltherm K12 Frameplaat is een universele isolatieplaat die door de hoge isolatiewaarde zeer geschikt is voor het na-isoleren van de binnenzijde van binnenmuren met minimaal ruimteverlies. De kern bestaat uit resol hardschuim en de plaat is aan beide zijden gecacheerd met micro-geperforeerd aluminiumfolie.

Bij een steens muur met mogelijke vochtdoorslag is het raadzaam om een luchtspouw van minimaal 20 mm te creëren tussen de Kooltherm K12 en de steens muur. Door houten regels te plaatsen, maakt men een spouw die zo breed  is als de dikte van het houten regelwerk. Voor de afwatering boort men ter hoogte van de vloer gaten door de steens muur, zodat men hiermee plasvorming voorkomt. Het regelwerk kan bestaan uit geïmpregneerde latten. Men kan ook latten aanbrengen op een strook PE–folie om het regelwerk te beschermen tegen eventuele vochtdoorslag. Op het regelwerk kan men eventueel een stijl aanbrengen van dezelfde dikte als de Kooltherm K12. Bij een spouwmuur, die waterdicht is, kan  men de luchtspouw achterwege laten en kan men de isolatie direct tegen het metselwerk plaatsen. Het ontbreken van een luchtspouw heeft invloed op de Rc-waarde.

Men moet de Kooltherm isolatieplaten zo strak mogelijk op de regels bevestigen en daarbij zoveel mogelijk de naden tussen de platen en tussen plaat en stijl voorkomen. Eventuele naden door het verzagen van de K12 Frameplaat moet men zorgvuldig afwerken met flexibele isolatieschuim. Voor eventueel te plaatsen elektra in de wand, moet men voor het leidingwerk voldoende ruimte maken door bijvoorbeeld regelwerk met voldoende dikte toe te passen, waardoor men het leidingwerk in de luchtspouw kan aanbrengen.

Voordat men de isolatieplaten afwerkt met bijvoorbeeld gipsplaten, moet men aan de stijlen of het regelwerk een dampremmende laag bevestigen van minimaal 0,2 mm PE–folie. Vervolgens overlappen aanhouden van minimaal 100 mm en deze afplakken met tape. Eventuele schroeven afwerken.

Voorzetwand Ytong Multipor
Men kan ook rechtstreeks op de binnenzijde van de buitengevel een voorzetwand van Ytong Multipor minerale isolatieplaten lijmen. De Ytong Multipor minerale isolatieplaten bestaan uitsluitend uit de natuurlijke grondstoffen kalk, cement, zand en water. Het is een massief, steenachtig isolatiemateriaal, dat voor een groot deel uit cellen met opgesloten lucht bestaat. Daardoor zijn de platen minder zwaar. De Multipor minerale isolatieplaat lijkt op cellenbeton, maar bevat nog meer cellen met opgesloten stilstaande lucht. De minerale isolatieplaten bevatten slechts vijf procent vaste stof en zijn dampopen, waardoor de vochthuishouding op een natuurlijke manier wordt gereguleerd. Het materiaal is ook brandveilig, brandklasse A1 (onbrandbaar).

Omdat het een dampopen constructie is, zijn er geen aanvullende dampremmende voorzieningen nodig, zoals een dampremmende folie aan de binnenzijde. Men kan de isolatieplaat rechtstreeks tegen de bestaande binnengevel lijmen en afwerken. Alleen waar de isolatieplaten extra worden belast door bijvoorbeeld tegelwerk, moet men extra gevelisolatie pluggen toepassen.

Voordat men de isolatieplaten aanbrengt, moet men de ondergrond op hechting controleren en zo nodig verbeteren. Eventuele beschadigingen en openingen vullen en uitvlakken met een kalkcement pleisterlaag (restauratiepleister). Buizen en leidingen onder deze pleisterlaag laten liggen. Men brengt de lijmmortel met een getande kam van 10 tot 12 aan op de Multipor platen en strijkt deze met een tandspaan gelijkmatig over het gehele oppervlak uit. Vervolgens drukt men de Multipor platen tegen de wand op een afstand van circa 30 mm van de vorige plaat en maakt men een schuivende beweging, zodat deze plaat strak tegen de vorige plaat aansluit. Monteer in plaatverband met verspringende voegen. De lint- en stootvoegen verlijmt men dus niet. Verwijder de uitpuilende mortel. Men kan passtukken zagen met een gewone handzaag.

De goede dikte van de laag lijmmortel is ongeveer 8 millimeter. Oneffenheden tot 3 millimeter kan men zo meteen egaliseren. De lijmmortel heeft een verwerkingstijd van ongeveer 1,5 uur en het verbruik is ongeveer 3 kg per vierkante meter. Na het lijmen van de platen is het raadzaam om een dag te wachten, voordat men met het afwerken van de geïsoleerde wand begint. Zo krijgt de lijmmortel voldoende tijd om uit te harden. Dankzij de diffusie openheid van de isolatieplaten gaat dat snel. Na het uitharden van de lijm schuurt men de uitstekende delen op het isolatieoppervlak glad en kan men de Multipor lijmmortel als pleisterlaag op de wand aanbrengen. Hiervoor brengt men de Multipor lijmmortel met getande kam op het oppervlak aan en drukt men het weefselgaas in deze pleisterlaag en strijkt men deze glad, zodat het gaas aan het oppervlak ligt. Hierna is het raadzaam om één tot twee dagen te wachten met het aanbrengen van de eindafwerking. Zo krijgt de pleisterlaag van de Multipor lijmmortel voldoende tijd om uit te harden.

Tenslotte kan men dezelfde Multipor lijmmortel als eindpleisterlaag aanbrengen. Deze pleisterlaag kan men desgewenst esthetisch verfraaien door met een spons of met een kwast een patroon in de pleisterlaag aan te brengen. Bij een gladde afwerking kan men de Multipor kalkfijnpleister toepassen en deze pleisterlaag  daarna afwerken met behang of sauswerk.

Bouwkosten
In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen bij een wandoppervlakte van 140 vierkante meter van een vrijstaande woning. Bij andere oppervlakten kunnen de uitkomsten anders zijn.

Bij de metalstud wand met Kingspan Kooltherm K12 isolatieplaten in de frames is de wand eenzijdig met gipsplaten afgewerkt. De kosten zijn inclusief het voegwerk van de naden tussen de gipskarton platen. Bij de voorzetwand met de Ytong Multipor minerale isolatieplaten zijn de kosten inclusief de kantelaafstukken. We geven twee verschillende kostenspecificaties, namelijk voor een Multipor voorzetwand afgewerkt met een kalkfijnpleister en een voorzetwand met pluggen bestemd voor tegelwerk.

De kosten zijn exclusief het ontruimen van de ruimte, bouwplaatsvoorzieningen, het afvoeren van de afkomende materialen en stortkosten. De kosten zijn steeds uitgedrukt per vierkante meter wandoppervlakte. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Meer richtprijzen van andere isolatiedikten en alle complete calculaties daarvan kunt u na het inloggen op www.casadata.nl zien. Deze calculaties kunt u dan ook meteen downloaden in Excel en eenvoudig aanpassen. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%.  Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Simpel werken met de 19.500 calculaties van www.casadata.nl
Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 19.500 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct  bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.