Pieken in de dip!

Artikel delen

De bouw zit in een dip. Wat hij nodig heeft om weer te kunnen floreren zijn inspirerende producten, concepten en projecten die laten zien dat het anders, slimmer en beter kan. En dat met nieuwe verdienmodellen waarbij iedere speler in de bouw een benefit behaalt! Alleen zo lukt het om de bouw er weer bovenop te krijgen. Slimbouwen is daarom op zoek naar het slimste item van 2013. Het moet en kan anders, niet langer traditioneel, maar FRED!

Wat is een Slimbouwen®item?

Een Slimbouwen item is een product, project of concept dat voldoet aan de kernwaarden ‘FRED’. FRED staat voor Flexibiliteit, Reductie, Efficiëntie en Duurzaamheid. Door volgens deze vier kernwaarden te ontwerpen en gebouwen industrieel te vervaardigen, ontstaat een gebouwde omgeving met hoogwaardige en toekomstbestendige kwaliteiten. Een gebouwde omgeving die de gebruiker centraal stelt en niet langer leegstand genereert.

 

Slimbouwen keurmerk

Om te kunnen beoordelen of een item aan de kernwaarden voldoet, heeft Slimbouwen in 2012 een keurmerk ontwikkeld voor projecten, producten en concepten; het Slimbouwen Keurmerk. De eerste keurmerken zijn in 2012 reeds uitgereikt aan verschillende projecten en producten.

Slimbouwen ‘beloont’ alleen die items, die bijdragen aan het verslimmen van de bouwindustrie. Gebouwen die op niet conventionele wijze van bouwen zijn gerealiseerd, kunnen het keurmerk dragen, mits voldaan aan de vier pijlers: Flexibiliteit, Reductie van materialen en volume, Efficiency en Duurzaamheid. Voor producten en concepten wordt aangegeven in hoeverre zij een positieve bijdrage geven aan het Slimbouwen proces. Het Slimbouwen keurmerk is niet gebaseerd op een puntensysteem. Een expertcommissie beoordeelt de door inzenders aangeboden producten of projecten op basis van een benchmark. Hierbij krijgt de inzender de kans om aan te geven waarom zijn product, project of concept uniek en innovatief is en hoe het bijdraagt aan FRED. Hierdoor wordt innovatie in de sector gestimuleerd in plaats van afgestraft.

 

Aanmelden

Bent u ervan overtuigd dat uw project, product of concept slim is, en voldoet aan de kernwaarden van FRED? Geef uw item dan nu op en wie weet, ontvangt u in september tijdens de SlimbouwenKeurmerk Excursie de titel ‘Slimbouwen Project’, ‘Slimbouwen Concept’ of ‘Slimbouwen Product’ van 2013!

Aanmelden verloopt via de website van Slimbouwen, www.slimbouwen.nl. De aanmelding sluit 1 juni 2013. Hier kunt u de inschrijfformulieren downloaden. De formulieren zijn zo opgezet dat u zelf aan kunt geven waarom uw product, project of concept uitgeroepen moet worden tot het Slimbouwen item van het Jaar 2013. Mocht u tijdens het invullen vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Monique Blacha van Stichting Slimbouwen via: info@Slimbouwen.nl of 030-7509805.