Pilotwoningen met slimme energie oplossingen in Het Dorp

Artikel delen

Het Dorp is een woongemeenschapswijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige beperking. Tijdens de  feestweek ‘Het Dorp 50 jaar’ zijn de eerste pilotwoningen geopend voor het publiek. De pilotwoningen vervullen de uitvoering van de eerste fase van het masterplan ‘Een Bijzonder Gewone Wijk’. Mede door de slimme organisatie, korte bouwtijd, hoge mate van flexibiliteit en duurzaamheid heeft het kernteam voor hun prestaties het Slimbouwen project Keurmerk in ontvangst mogen nemen.

 

Alleen de gebouwen die op niet conventionele wijze van bouwen zijn gerealiseerd kunnen in aanmerking komen voor het Slimbouwen Keurmerk. Projecten kunnen scoren op de pijlers van FRED (Flexibiliteit, Reductie, Efficiëntie en Duurzaamheid). Het woongenot voor de gebruiker is door toepassing van allerlei slimme oplossingen aanzienlijk vergroot. Deze slimme toepassingen zijn in samenspraak met de bewoners, de verzorgers en opdrachtgevers bedacht. Door de wijze waarop het team met elkaar heeft samengewerkt zijn er hoogwaardige, flexibele, aanpasbare en duurzame woningen bereikt. In de pilotwoningen worden nu allerlei aspecten gemeten en gemonitord om de vernieuwende bouwmethodiek te bewijzen en in vervolgwoningen verbeteringen door te kunnen voeren.

De pilotwoning scoort op alle letters van FRED, maar vooral op efficiency. Het bouwproces is namelijk als zeer slim te bestempelen. Dit komt doordat de organisatie geheel afwijkend is van een traditionele bouworganisatie. Dit komt ook terug in de contractvorming en bouwvolgorde. Door de unieke samenwerking is er een bouwtijd van vijftien weken gerealiseerd, van start bouw tot en met oplevering.
 

Energieverbruik

Om het energieverbruik in de gebruiksfase terug te brengen is een aantal maatregelen getroffen: 

·         goed geïsoleerde schil met kierdichting;

·         verbruik warmte, koelte, ventilatie, warmwater beperken;

·         dagelijks verbruik te beperken middels energiezuinige apparatuur;

·         duurzame energie op te wekken.

Om inzicht te krijgen in de werkelijke energiestromen (warmteverbruik, ventilatie, verlichting, opwekking van duurzame energie in de woningen, et cetera) worden de woningen gemonitord. De pilotwoningen zijn leerobject voor de volgende woningen.

Berekeningen tijdens het ontwerp toonden aan dat door de slimme manier van bouwen, detailleren en productkeuze een EPC van 0,2 te behalen was. Uit de testen die na de realisatie en ingebruikname zijn uitgevoerd is echter een positiever resultaat gebleken. Er is gekozen voor het bouwsysteem ICF, Insulated Concreet Form. De succesvolle combinatie van E-block wandelementen en Opdeck vloer heeft gezorgd voor de bouwtijdverkorting en heeft het bouwproces bevorderd.  Met het ICF concept, enkel in combinatie met PV-cellen, wordt nu al een EPC van 0,15 behaald.

Meer weten over het Slimbouwen Keurmerk en indienen van eigen producten of projecten? Kijk dan op www.Slimbouwen.nl onder het kopje Keurmerk.

 
Kernteam: SIZA, Archipelontwerpers b.v., An Archi b.v., Thermoblock b.v.

Overige partners: Mobius Consult, Ibt b.v., , Tricon Bouw b.v., ENVO b.v., Timmers elektrotechniek b.v., Hurks geveltechniek BV, Blyweert Aluminium BV, Kingspan Geïsoleerde Panelen.