Sloopkosten

Artikel delen

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert
Multiconsultants
Edrecht@multiconsultants.nl

KLIK voor PDF

Bij verbouwingen/aanpassingen van woningen of gebouwen zal men eerst een gedeelte moeten slopen, voordat aan de opbouw en afwerking van de gebouwen kan worden begonnen. Bij het slopen moeten tegenwoordig heel wat maatregelen worden genomen om aan de milieueisen te voldoen. Daar zullen we nu niet op ingaan, het gaat hier slechts om de directe kosten van het slopen. Buiten beschouwing zijn ook gebleven het afvoeren en de stortkosten, die per regio, zelfs per stad, verschillend kunnen zijn.

 

 

Bij de genomen prijzen zijn we uitgegaan van gespecialiseerde bedrijven. Alle kosten, zoals arbeids-, materiaal-, en materieelkosten zijn opgenomen, exclusief staartkosten (Algemene kosten, Winst- en risico en de BTW). Deze gegevens zijn een greep uit het E -Book Gebouwelementen 2013 van het  NBI (Nederland Bouwkosten instituut), www.bouwboeken.nl.