Verbouwen tijdelijk leuker

Artikel delen

Met de vastzittende woningmarkt is verbouwen een mooi alternatief voor verhuizen. Dit geldt nog sterker door een recente verlaging van het tarief voor de omzetbelasting. Vanaf 1 maart 2013 is het tarief op de arbeidskosten bij een verbouwing van een ‘oudere’ woning verlaagd van 21 procent naar 6 procent. Een voordeel van maar liefst 15 procent! Helaas geldt deze verlaging maar één jaar. 

Tekst: Mr. F.J. Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs
FKerkhof@alfa.nl

 

Voor wie?

Iedere aannemer die (onderdelen van) de verbouwing uitvoert mag van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 het verlaagde tarief hanteren. Hierbij is het niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is. Ook als bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de verbouwing van woningen geldt het verlaagde tarief. Evenzo is het verlaagde tarief van toepassing als de verbouwing in onderaanneming wordt verricht. Het verlaagde tarief kan overigens ook worden toegepast door architecten op het maken van bouwtekeningen, mits zij ook de verbouwing van de woning begeleiden.

 

Waarop van toepassing?

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle arbeidskosten van de verbouwing van een woning die ouder is dan twee jaar. Nieuwbouwwoningen vallen dus buiten deze regeling. Een woonboot wordt voor de toepassing van het verlaagde tarief (meestal) als woning gezien. Een woon/winkel-pand mag volledig als woning worden aangemerkt als die voor meer dan de helft als woning wordt gebruikt. Als het woon/winkel-pand voor de helft of minder als woning wordt gebruikt, is het verlaagde tarief slechts in zoverre van toepassing. Als een woning tijdelijk leegstaat blijft het een woning. Ook maakt het niet uit of de woning eigendom is van de bewoner of dat hij deze huurt.

De woonruimte in een bejaardencomplex of een verpleeginstelling wordt voor het verlaagde tarief ook aangemerkt als woning. De gemeenschappelijke ruimte in deze panden (bijvoorbeeld de hal, het trappenhuis, de eetzaal en de recreatieruimte) vallen dan ook onder het lage tarief. Hetzelfde geldt voor de aanleunwoning en de studentenflat.

Garages, schuren en serres vallen onder het begrip woning als zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als woningen (denk aan parkeergarages onder door particulieren bewoonde flats in een flatgebouw) worden ook tot de woning gerekend.

 

Waarop niet?

Het verlaagde tarief is (bijvoorbeeld) niet van toepassing op bedrijfsgebouwen, afzonderlijke garageboxen, vakantiewoningen waarvan permanente bewoning niet is toegestaan, hotels, pensions, asielzoekerscentra, ziekenhuizen en internaten.

 

Wanneer wel en wanneer niet meer?

Het moment waarop de dienst is afgerond, is bepalend voor het tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Als er deelfacturen worden uitgereikt in de periode van 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014, terwijl de dienst wordt afgerond in maart 2014 is toch het hoge tarief van toepassing. Indien vóór 1 maart 2013 deelfacturen zijn uitgereikt terwijl de dienst wordt afgerond in de periode ná 28 februari 2013 tot 1 maart 2014, dient op de definitieve factuur het verlaagde tarief te worden toegepast.

 

Tenslotte

De bouwsector zit zo vast als een huis. Misschien kan deze gunstige maatregel, ondanks het tijdelijke karakter ervan, enige beweging tot stand brengen. Vooral over de vraag of een (onderdeel van de) verbouwing voor 1 maart 2014 is afgerond, zie ik nog wel enige praktische problemen en/of discussie met de belastingdienst ontstaan. Maar dat zien we dan wel weer.