Wist u dat…

Artikel delen

De bouw 40% van de energieconsumptie en CO2-emissie genereert? Hiermee is de bouw de grootste energieverslindende sector. Door het bouwproces anders in te richten en de bouw Slim (intelligent en slank) te maken, komt er een einde aan het overbodig verbruik van materiaal, energie en CO2.

In Nederland wordt ruim 3.000 PJ energie geconsumeerd. Circa 7% van deze energie wordt bij de productie en het transport van bouwmaterialen verbruikt. Dat verbruik zit vooral bij het verwerken van grondstoffen tot materialen en de vorming van producten. Processen als branden, smelten, bakken, autoclaveren, drogen, uitharden, et cetera, zijn daar debet aan. Daarbij moeten we ons realiseren dat we juist deze producten steeds meer uit het buitenland halen. Zware industrie brengt vervelende, milieubelastende processen met zich mee en dat is steeds moeilijker in ons dichtbevolkte land te handhaven. We voeren de energie dus voor een deel verpakt in de producten in. Als we naar de energie-inhoud (productenergie) van de verwerkte producten in de gebouwen kijken, is deze dus feitelijk hoger dan 7% van de totale consumptie. Een reële schatting gaat zeker in de richting van 10%.

 

Gebruiksfase

Daarnaast wordt tijdens de gebruiksfase van de gebouwenvoorraad jaarlijks nog eens 900 PJ energie geconsumeerd. Dit vertegenwoordigt 30% van het nationale energieverbruik. Bijna 2/3 hiervan wordt in de woningbouw geconsumeerd.

De eye-opener is dat als we de massa van gebouwen met 50% reduceren en we aannemen dat ook een reductie van 50% van de productie-energie tot gevolg heeft, we dan op basis van het bestaande bouwvolume tenminste 3,5% en waarschijnlijk 5% van het nationale energieverbruik kunnen besparen. En dat is geen futurisme, want het kan zonder kwaliteitsverlies en tegen lagere kosten op basis van bewezen technologie. Als we bovendien met een tienjarenplan door renovatietechnieken het energieverbruik in de bestaande voorraad met 50% weten te reduceren, dan is een besparing van nog eens 15% haalbaar. De bouw kan dus in zijn eentje de Kyoto-doelstellingen (5% uitstootvermindering van onder andere CO2 ten opzichte van 1990) ruimschoots halen!

 

Slimbouwen Aanbeveling

De techniek is er al lang klaar voor om energieneutraal en zelfs energieleverend te bouwen. In de basis is hier niet veel voor nodig. Door het bouwproces slim in te richten, slim met materialen om te gaan en gebruik te maken van natuurlijke technieken, is er al veel te bereiken. Door het materiaalgebruik te reduceren wordt immers min of meer evenredig de aanslag het energieverbruik bij productie teruggebracht. Duurzaam bouwen is in die zin slechts slim omgaan met wat we tot onze beschikking hebben. Het mooie is dat energiebesparing, reductie van CO2-emissie en ook andere kwaliteiten integraal binnen het Slimbouwen kunnen worden gerealiseerd, zonder dat dit offers kost. Integendeel; mede dankzij de te bereiken procesefficiency en materiaal- en volumereductie wordt een aanzienlijke over marge gecreëerd, waaruit deze kwaliteiten ruimschoots kunnen worden gefinancierd. De aanbeveling luidt dan ook:

Bouw 50% lichter, 50% compacter, dit levert zonder verdere inspanning een reductie van 50% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op.