Digitaal bouwverkeer bouwtoeleverende industrie

Artikel delen

Om optimaal in de bouwketen te kunnen samenwerken, zullen marktpartijen steeds meer en vaker behoefte krijgen aan een vloeiende digitale uitwisseling van bouwdata. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de vereniging Fabrikanten Bestek Service (FBS), het initiatief genomen om vanuit de bouwtoeleveranciers één platform in te richten.

FBS ziet het als haar taak om de infrastructuur van het digitale bouwdataverkeer tussen marktpartijen integraal te verbeteren. Als belangenbehartiger van de bouwtoeleveranciers specifiek voor digitaal bouwdataverkeer heeft FBS als doel om elektronische productinformatie te beheren en zoveel mogelijk te faciliteren. Informatie over producten en producenten moet namelijk snel via allerlei digitale zoek- en informatiesystemen te vinden kunnen zijn.
‘Er zijn verschillende marktpartijen die vanuit hun discipline het digitale dataverkeer goed op orde hebben. De toeleverende bouwpartijen zijn op dit vlak echter nog niet verenigd en dat bemoeilijkt een vloeiende aansluiting met andere partijen in de bouwkolom’, zegt de voorzitter van FBS, Dennis Duffels. ‘Dataverkeer is grofweg in te delen in drie typen data. Op ontwerpniveau, zoals digitaal versturen van tekeningen, ontwerpen en bestekken van bouwprojecten (BIM), of op handelsniveau zoals bestellingen via internet of data voor digitaal factureren. Tal van initiatieven in de bouwkolom over digitaal dataverkeer bestaan inmiddels, maar de toeleveranciers hebben gezamenlijk hierin nog geen stem.’

S@les in de bouw
Duffels legt uit dat FBS inmiddels goed werkende initiatieven uit de praktijk ondersteunt en bevorderd, omdat ze een prima voorbeeld zijn voor goedlopend digitaal dataverkeer. ‘Zoals ‘s@les in de bouw’ die voortdurend één standaard voor dataverkeer hanteert. Als je als bouwtoeleverancier hiermee wilt werken, ben je verplicht dezelfde tools en communicatie te gebruiken als alle andere partijen in de bouwkolom die hiermee werken. Of digitaal kunnen factureren, wat op zich al een berg aan papierwerk scheelt. Door dit soort initiatieven te promoten, kun je als vereniging ervoor zorgen dat uiteindelijk alle leden ermee gaan werken.’
‘De bouwtoeleverancier moet er goed over nadenken hoe zijn producten worden genoemd’, zegt Duffels. Data over het hele assortiment artikelen moeten correct zijn en op de juiste manier gecategoriseerd. ‘Belangrijk is dat de producent zelf de regie blijft voeren over de inhoud van de data. Beheer van eigen data is van cruciaal belang om als bouwtoeleverancier via zoekmachines op internet gevonden te kunnen worden. Als jouw product een andere naam heeft dan jij zelf bedoelt, word je op internet natuurlijk niet snel gevonden’, geeft Duffels aan.
Naast handelsdata is digitaal dataverkeer met ontwerpen, tekeningen en bestekken aanzienlijk uitgebreid waarmee de bouwtoeleveranciers een gezamenlijke aansluiting zoeken: ‘Zodra een tekening klaar is, zou je met een druk op de knop kunnen aangeven hoeveel een prefab bouwonderdeel of hele woning kost, of wat het gewicht of de duurzaamheid van een heel ontwerp is.’