Zandhuis op Oerol

Artikel delen

Rijkswaterstaat was van 14 juni t/m 23 juni aanwezig op Oerol met ‘Huize Zanders’, een huis van zand. Rijkswaterstaat verkent hiermee in het kader van het Deltaprogramma de mogelijkheden voor alternatieve, duurzame strandbebouwing, die de natuurlijke aangroei van de kust en de duinen zo min mogelijk hindert.

Rijkswaterstaat is samen met de Waterschappen verantwoordelijk voor een veilige kust. Zo brengt Rijkswaterstaat jaarlijks 12 miljoen kubieke meter zand aan op de kust, dat de kustlijn op sterkte houdt. Om effectief te zijn, moet het zand kunnen doorstuiven naar de duinen. Bebouwing, zoals strandhuisjes en strandtenten, beperkt deze doorstuiving. Door een groeiende vraag naar mogelijkheden om langs de Nederlandse kust bebouwing toe te staan, neemt de druk op de ruimte en veiligheid van de kust toe. Een toename van strandbebouwing kan een negatieve impact hebben op het aangroeien van het strand en de duinen en dus op een veilige kust.

Innovatieve en duurzame strandbebouwing
Veiligheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van de Nederlandse kust moeten en kunnen samengaan. Vanuit het belang van een veilige kust wil Rijkswaterstaat met deze pilot op Oerol kustgemeenten, onderzoekers en marktpartijen uitdagen en inspireren om innovatieve en duurzame bouwmethoden te ontwikkelen: vormen die het aangroeien van het strand en duinen zo min mogelijk verhinderen, bij storm de waterkering niet kunnen schaden en zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke en kusteigen materialen die na de levensduur worden ‘teruggegeven’ aan de kust.
Het concept van een zandhuis, ontwikkeld door het Amerikaanse Cal-Earth Institute, wordt wereldwijd toegepast, maar nog niet in Nederland. Vertegenwoordigers van universiteiten, strandondernemingen, waterschappen, de duurzame bouwsector en het Cal-Earth Institute, bouwen mee. Huize Zanders bestaat uit zandzakken en lange, als een slak opgerolde cilinders van flexibel materiaal die gevuld zijn met zand. Het gebouw kan van binnen en buiten mooi afgewerkt worden. De bouw van het zandhuis maakte onderdeel uit van het thema ‘Sense of Place’, waarin Oerol ruimte geeft aan experimenten voor culturele landschapsontwikkeling. Na Oerol is Huize Zanders verwijderd.