Coston Steigers treedt toe tot VSB

Artikel delen

Coston Steigers is tijdens de meest recente Algemene Ledenvergadering toegetreden tot de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB. Het bedrijf levert advies, ontwerp, montage en demontage van universele en traditionele steigerconstructies. Toon Schaddelee, directeur van Coston Steigers, ontving tijdens de vergadering het ledenbord van de vereniging uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens.

Met de toetreding van Coston Steigers bedraagt het totaal aan leden en donateurs nu meer dan 75 met een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. Het bijzondere van de VSB is dat de achterban breed georiënteerd is, maar zich concentreert op één gemeenschappelijk kenmerk: het werken op hoogte. Verdeeld in drie secties van montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhoudsinstallaties.
Voorwaarde voor het VSB lidmaatschap is dat de bedrijven voldoen aan de Waarborgregeling, waarin eisen worden gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van de montage- en bedrijfsprocessen. Ook Coston heeft aangetoond aan deze eisen te voldoen. Tegen de achtergrond van de waarborgregeling richt de VSB zich op belangenbehartiging en kennisoverdracht, waarbij de leden zelf actief deelnemen aan de activiteiten en het beleid van de vereniging bepalen.
Op dit moment richten de schijnwerpers zich op onderwerpen als de update van de Richtlijn Steigers, de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw, de Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies, instructieflyers voor het veilig werken met alle arbeidsmiddelen, gerichte samenwerking met andere (branche)organisaties van gebruikers en opdrachtgevers in de bouw en industrie.

Voor meer informatie: www.vsb-online.nl