Daar krijgen we energie van!

Artikel delen

Als de voortekenen niet bedriegen dan ligt er op het moment dat u dit leest een Energieakkoord voor duurzame groei, ondertekend door maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet. En dat is goed nieuws voor de bouwsector! Zo zou er volgens het energieakkoord 400 miljoen euro bijeengebracht worden door de overheid en (vooral ook) het bedrijfsleven om te kunnen investeren in het isoleren van huurwoningen. Dit zou binnen de bouw naar verwachting 15.000 extra banen opleveren.

Welke maatregelen staan er in het akkoord? Nou, om er een paar te noemen: massale investeringen in windmolens: minimaal 4400 megawatt aan turbines in zee en 6000 megawatt op land. De 16 procent duurzame energie in 2020 (staat in regeerakkoord) wordt losgelaten. Inzet nu: 14 procent in 2020, 16 procent in 2023. De huidige fiscale regeling voor zonne-energie wordt verlengd en uitgebreid. Het wordt ook aantrekkelijk om bijvoorbeeld op schoolgebouwen en sporthallen panelen neer te leggen. Vijf oude kolencentrales uit de jaren tachtig gaan verder dicht: drie in 2015 (in Borssele, Geertruidenberg en Nijmegen), twee centrales op de Maasvlakte in 2017. De kolenbelasting wordt in 2016 afgeschaft.
Tot slot wordt groot ingezet op het isoleren van woningen en bedrijfspanden, al komt er geen verplicht energielabel. Voor huiseigenaren komt er een ‘groenfonds’. Woningeigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken kunnen hiervoor straks – de bedoeling is november – een goedkope lening krijgen. Te denken valt aan gevel-, dak- en vloerisolatie, dubbel glas en warmtepompen. Het ‘revolverend’ fonds vult zichzelf steeds weer met de betalingen van rente en aflossing. Corporaties krijgen daarnaast geld om sociale huurpanden te isoleren. In ruil moeten ze de verhuurdersheffing accepteren.
Daarnaast moeten er 9.000 extra banen bijkomen als gevolg van de innovatiedeal de ‘Stroomversnelling’, die 20 juni werd getekend door vier bouwpartijen en zes corporaties. Dat heeft het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) berekend. Het gaat om het eerste deel van de deal waarin 11.000 te renoveren woningen zijn opgenomen. Daarnaast  hebben diverse brancheorganisaties en zeventien corporaties zich aan de hand van deze deal aangesloten, voor de opschaling naar nogmaals 100.000 woningen. Aan ‘de Stroomversnelling’ ligt de visie ten grondslag dat door besparing op de energierekening van huurders, de benodigde financiële ruimte ontstaat om huurwoningen hoogwaardig en met inbegrip van architectonisch kwaliteit te renoveren naar een niveau ‘nul op de meter’. De deal richt zich primair op grote aantallen seriewoningen uit de jaren ’50-’70.
De diverse initiatieven richten zich met name op de bestaande bouw, maar daar is ook de meeste winst te halen. Voor nieuwbouw worden de energieprestatie-eisen de komende jaren via het Bouwbesluit verder aangescherpt. Conclusie: energiebesparing is de komende jaren de olie die de vastgelopen raderen in de bouw weer soepel aan het draaien moet krijgen! Kijk, daar krijgen we nou energie van!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal