Eco-innovation bijdrage voor duurzaam hout

Artikel delen

Houtleverancier Foreco gaat zijn proefopstelling voor het verduurzamen van hout met biopolymeren uit afval van rietsuikerstengels vervangen door een complete installatie op productieschaal. Voor de opschaling van de NobelWood-productie kreeg Foreco een Eco-innovation-subsidie van de Europese Unie.

In 2008 is Foreco een samenwerking aangegaan met het Belgische bedrijf Trans Furans Chemicals (TFC)voor biomodificatie van dennenhout. Het hout wordt door-en-door geïmpregneerd met in water oplosbare biopolymeren, afkomstig van de afvalbiomassa van rietsuikerstengels (zie ook het artikel ‘Brede school met groene levende gevel wint FSC Award 2012’ in BouwTotaal nr. ½ van dit jaar). Na droging versterken en verduurzamen de polymeren de houtcelwanden, zodat een alternatief voor tropisch hardhout kan worden aangeboden.
Met behulp van subsidie uit het programma milieu & technologie van Agentschap NL werd een proefinstallatie gebouwd om te experimenteren met impregneren en drogen. Inmiddels staat de techniek en is het eindproduct ‘af’. NobelWood voldoet aan duurzaamheidsklasse 1 en ziet eruit en gedraagt zich als teak. In de aanloop naar productie is het product jarenlang getest, ook in extreme omstandigheden. De prestaties laten zien dat het zonder risico kan worden toegepast en ook heeft het product een DUBOkeur ontvangen vanwege gunstige milieuprestaties als gevelbekleding.
In 2009 werd de Nederlandse EEP-award toegekend door de toenmalige Minister van Ruimte en Milieu Jacqueline Cramer. De eerste stappen op de markt zijn bemoedigend en in december 2012 heeft het NobelWood-project ‘Brede School Fiep Westendorp’ in Amsterdam de FSC keten-award gewonnen.

Eco-innovation programma
Voor de verdere marktverbreding van de nieuwe techniek heeft Foreco een aanvraag ingediend voor het Eco-innovation programma van de Europese Unie. Bij deze regeling gaat de voorkeur uit naar een groep van indieners en projecten met een hoge potentie van vermarkting. Daarnaast is de doelstelling hindernissen te overwinnen die het commerciële succes in de weg staan.
Er werden voor deze één-na-laatste call 284 voorstellen ingediend door in totaal 916 organisaties. Voor de call van 2012 is ruim 35 miljoen euro beschikbaar. Met 17 inzendingen door 58 deelnemers  was Nederland sterk aanwezig.  Bij de aanvraag van Foreco zijn nog drie partijen betrokken die voor maximaal drie jaar aan het project zullen mee werken. 
De jury oordeelde dat het voorstel goed aansluit bij de doelstelling om de kloof te overbruggen tussen R&D en de markt. Daarnaast is men in Brussel positief over de internationale samenwerking om de Europese dimensies van de markt barrières te slechten.

Voor Foreco speelt de financiering van de Europese Unie een belangrijke rol in de versterking en versnelling van de introductie van NobelWood. De middelen worden ingezet om de proefinstallatie te vervangen door een complete installatie en het nieuwe product te integreren in de huidige bedrijfsvoering. Dit moet uiteindelijk leiden tot de brede beschikbaarheid van NobelWood als duurzaam bouwmateriaal voor verschillende toepassingen.