Esha krijgt certificaat CO2 Prestatieladder

Artikel delen

Esha Infra Solutions heeft 23 augustus van KIWA een certificaat uitgereikt gekregen voor het behalen van niveau 4 op de CO2 Prestatieladder. Het certificaat is drie jaar geldig. Dit certificaat onderstreept dat Esha serieus werk maakt van CO2-reductie, zowel in haar eigen productieproces als in samenwerking met anderen.

Esha Infra Solutions bv is producent van bitumen producten voor de aanleg en onderhoud van asfaltverhardingen. Aan de uitreiking van het certificaat ging een uitgebreide inspectie door het onafhankelijke certificeringsbedrijf KIWA vooraf. Esha onderneemt al jaren activiteiten op het vlak van duurzaamheid. Dat doet het bedrijf samen met ketenpartners en kennisinstituten. Het terugdringen van de CO2-uitstoot door het verlagen van energieverbruik en het verminderen van grondstofverbruik zijn daarbij van belang. De CO2 Prestatieladder is een veel gebruikte methode om deze doelstellingen te meten en bedrijven te stimuleren om constant te blijven zoeken naar mogelijkheden voor verdere verlaging van de CO2 emissies.
Projectleider CO2 Prestatieladder Wouter Jan van den Berg van Esha (onderdeel van de Icopal Groep) schetst het belang van de certificering: ‘Naast het feit dat dit traject past bij onze duurzaamheidsfilosofie, is het ook van belang voor onze klanten. Steeds meer bedrijven verlangen van ons dat we kunnen aantonen wat we precies op het vlak van CO2-reductie presteren. Met deze certificering is dat in kaart gebracht.’

Minder uitstoot
Esha reduceert de CO2-productie in het productieproces, geeft daar inzicht in en communiceert daarover. De Icopal Groep, waar Esha deel van uitmaakt,  heeft zich in Nederland ten doel gesteld om de CO2-uitstoot binnen drie jaar met 5 tot 6 kiloton te verminderen. Daartoe ontplooit de organisatie zowel op locatie als in samenwerking met de sector initiatieven om de CO2-uitstoot terug te brengen, zoals de overschakeling op groene stroom, het isoleren van stookruimtes en het, binnen de Icopal Group, recyclen van gebruikte dakbedekking. Voor Van den Berg is deze certificering geen reden om achterover te gaan hangen: ‘Het is een belangrijk signaal naar onze toeleveranciers en afnemers. Tegelijkertijd dwingt het ons kritisch te blijven kijken naar al onze processen: waar kunnen we nog meer CO2-reductie bewerkstelligen en hoe kunnen we de volgende stap op de ladder gaan zetten?’