Met Slimbouwen de wind weer in de zeilen!

Artikel delen

Op woensdag 26 juni heeft het Slimbouwen Jaar Event plaatsgevonden. In plaats van stoffig zaaltje discussiëren over de crisis en de alledaagse problemen heeft Slimbouwen haar leden mee naar buiten genomen, het water op voor een dag vol frisse moed en energie!

Met de wind in de zeilen heeft samenwerking en het werken in teams deze dag centraal gestaan. Vanuit competitie in vier teams (rood, geel, blauw en groen) met strikte en hiërarchische regels kregen de teams de opdracht als eerste de finish te bereiken. Bij overtreden van de regels werd de hele boot stil gelegd en kon pas door worden gegaan als er een concrete oplossing was.

Nieuwe versus oude bouwen
Met de activiteiten op het water is met een knipoog het traditionele bouwproces nagebootst. Een proces waarin communicatie vaak zorgt voor verstoringen, men door de hiërarchische opzet regelmatig op elkaar zit te wachten en er relatief weinig afstemming is. De conclusie was eenduidig: weg met de hiërarchie en starten met directe communicatie op basis van eigen kwaliteit. Samen de transitie maken naar prestatie gerichte organisatie. Een organisatie die gekenmerkt wordt door openheid van zaken door alle partijen. Een samenwerking op basis van vertrouwen.

Participanten over Slimbouwen
Bij terugkomst in de haven is de toekomst en de waarde van Slimbouwen door de bedrijven besproken. De participanten geven aan dat zij grote meerwaarde zien in de netwerkbijeenkomsten, de inzichten in mogelijke subsidieregelingen die Slimbouwen verschaft. Maar ook lobby bij de overheid en begeleiding van innovatie trajecten worden positief beoordeeld. De plannen van Slimbouwen om in de tweede helft van het jaar haar dienstenpakket uit te bereiden naar 1 op 1 advies in de praktijk zijn zeer positief ontvangen.
De samenwerking op het water zorgt voor het opzetten van een onderling vertrouwen. De partijen die deel hebben genomen aan het event hebben elkaar, collega’s en concurrenten, op een andere wijze leren kennen. Dit event is daarmee de start geweest van de wijze waarop de bouwsector zich kan gaan transformeren, naar een vernieuwende innovatieve sector, waarin de gebruiker centraal wordt gesteld.