Over broers, ruzie en een jonge dame

Artikel delen

De twee broers waren als Hielke en Sietse. U weet wel, de ‘Schippers van de Kameleon’. Een beetje tegen de stroming in en ondeugend, maar met een goed hart en onafscheidelijk. Zolang er maar geen leuk ‘stads’ meisje in het dorp kwam wonen. Dan werden Hielke en Sietse verliefd en was het hommeles. En eigenlijk gebeurde bij twee aannemende broers uit Friesland hetzelfde.
Ook zij waren onafscheidelijk: privé zowel als zakelijk. Zo waren zij samen, ieder via een eigen holding, eigenaar van de aandelen Bouw BV. Twee handen op één buik dus. Dit laatste zelfs letterlijk toen een aantrekkelijke jonge dame in hun dorp kwam wonen en aan Bouw BV de opdracht gaf een schitterend huis te bouwen. Zij vielen als een blok voor haar en zij ook voor hen. Maar dat wisten de broers niet van elkaar omdat ieder voor zich de relatie geheim probeerde te houden. Jaren eerder hadden zij elkaar immers beloofd nooit een relatie met een cliënt aan te gaan.
Natuurlijk bleef hun geheim niet lang verborgen en toen was het (inderdaad) hommeles. Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk moest de zakelijke relatie tussen de broers verbroken worden. Maar hoe doe je dat? Beide wilden ze het bouwbedrijf voortzetten. Verschillende vooral hoogopgeleide adviseurs werden ingeschakeld. Na raadpleging van de statuten van Bouw BV bleek daarin geen oplossing te staan.
Ook de aandeelhoudersovereenkomst bood voor deze situatie kennelijk geen uitkomst. Zelfs de vele dure gesprekken tussen en met de adviseurs brachten een oplossing niet dichterbij. Uiteindelijk waren de broers de wanhoop nabij, toen Sietse toevallig een oudere boer uit de omgeving sprak. Boerenslim vroeg hij zich af waarom de broers (ieder voor zich) niet gewoon een bod op de aandelen Bouw BV uitbrachten. Vroeger werden dergelijke ruzies altijd zo opgelost. Zo gezegd, zo gedaan. De beide broers kregen de gelegenheid binnen twee weken in een gesloten enveloppe een bod te doen op de aandelen Bouw BV. Het hoogste bod won (uiteraard). Maar beide broers waren min of meer tevreden. De ene raakte weliswaar zijn belang in Bouw BV kwijt, maar de koopsom daarvoor was wel (veel) hoger dan het bedrag dat hij er zelf voor over had. Ondertussen was er privé natuurlijk ook nog een probleempje op te lossen: de jonge dame. Het ‘bieden’ vonden beide broers hier ongepast. Maar hoe ze er wel uitgekomen zijn, hebben ze mij (nog) niet gezegd. 

Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
FKerkhof@alfa.nl