Slechts 37 procent bouw positief over Energieakkoord

Artikel delen

Het Energieakkoord levert 15.000 banen en een bouwimpuls op. Toch is slechts 37% van de bouwprofessionals positief over dit akkoord. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in augustus 2013 is uitgevoerd onder 697 bouwprofessionals.

Professionals in de bouw zijn matig enthousiast over het onlangs verschenen Energieakkoord. Ondanks dat dit akkoord onder andere zal moeten leiden tot meer werkgelegenheid in de bouwsector en geld vrijmaakt voor energiezuinigere huurwoningen is slechts 37% van bouwsector positief over het Energieakkoord.
Dat een groot deel van de bouw niet positief is over het Energieakkoord, betekent niet dat de bouwsector er negatief tegenover staat. Een groot deel van de marktpartijen in de bouw heeft geen uitgesproken mening over dit Energieakkoord. Bijna drie op de tien professionals heeft namelijk een neutrale houding hierover en 21% geeft aan niet te weten wat ze van het akkoord moeten vinden. Deze partijen geven vooral als reden hiervoor aan dat zij nog niet voldoende kennis over het Energieakkoord hebben. Zij zijn blijkbaar niet voldoende bewust van de voordelen die het Energieakkoord met zich mee kan brengen.
De professionals die positief zijn over het Energieakkoord, zijn dit vooral omdat zij het belang van duurzaamheid inzien en zelf als bedrijf actief bezig zijn met duurzaamheidsmaatregelen. De bedrijven die negatief tegenover het Energieakkoord staan, geven onder andere aan dat zij niet voldoende financiële middelen hebben om investeringen te doen waarmee voldaan kan worden aan de eisen uit het Energieakkoord. De maatregelen in het akkoord zouden volgens hen daarom aantrekkelijker moeten zijn door bijvoorbeeld hogere subsidies en belastingverlaging. Daarnaast ontbreekt het bij een deel van deze bedrijven aan vertrouwen in het kabinet.
Als gekeken wordt naar de mening van de verschillende bouwpartijen, zijn de architecten van alle ondervraagde bouwpartijen het meest positief over het Energieakkoord, gevolgd door de aannemers B&U en de handel. De klusbedrijven en afbouwbedrijven zijn het minst positief over dit akkoord.