Ventilatieroosters en suskasten reviseren

Artikel delen

Waarom zou je niet meer functionerende ventilatieroosters en suskasten vervangen als ze met kleine ingrepen of een gedegen schoonmaakbeurt weer wel gaan doen waarvoor ze bestemd zijn? Een Rotterdams bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de revisie van deze bouwproducten. Henk van Sabben vertelt hoe hij ertoe gekomen is, wat zijn bedrijf allemaal doet en welke voordelen het oplevert.

Tekst en beeld: Joop Wilschut

‘In negentig van de honderd gevallen zijn ventilatieroosters die niet meer functioneren te reviseren; ze zijn zodanig te herstellen dat ze weer wel gaan werken’, begint Henk van Sabben het gesprek. ‘We praten dan over roosters waarvan de bediening hapert, roosters die volledig vastgelopen of zwaar vervuild zijn en roosters die brandschade hebben.’
Van Sabben heeft het dan niet alleen over roosters van de zeventien producenten die nog in de Nederlandse markt actief zijn, maar ook over roosters van de elf bedrijven die dat niet meer zijn. En het bedrijf beperkt zich niet tot ventilatieroosters maar reviseert ook suskasten.

‘Oude’ onderdelen
Fabrikanten en leveranciers reviseren niet op locatie en daar is hij op ingesprongen. De achterliggende reden is vaak dat zij oude onderdelen niet meer voorradig hebben. Maar hoe krijgt Van Sabben het dan wel voor elkaar?
‘Van de meer dan 180 verschillende modellen heb ik vaak nog wel onderdelen in mijn magazijn. Dat zijn partijen die ik heb opgekocht van fabrikanten die gestopt zijn met de werkzaamheden of die vrijgekomen zijn bij faillissementen. En als er geen onderdelen zijn, kan je altijd met improviseren nog een hoop bereiken. Het komt zelden voor dat we hier in onze werkplaats geen oplossing voor een probleem weten te vinden. De enige restrictie is dat aan een rooster van twintig jaar of ouder veelal niets meer te doen is. Vaak vanwege de manier waarop het rooster is samengesteld of de wijze van plaatsing op het glas; van buitenaf in nu hard geworden butyleenkit. Een oplossing met een voorzetrooster is dan een goede optie door de toepassing van speciaal ontwikkelde montageprofielen en technieken. Gaat dat ook niet dan is vervanging het laatste alternatief.’
Naar mening van Van Sabben pakt revisie altijd goed uit ten opzichte van plaatsen van een nieuw rooster. Goed qua prijs en goed qua milieu. Bij revisie kunnen het glas en de glaslatten blijven zitten, is er dus geen afval en is herstel van schilderwerk niet noodzakelijk. In de meeste gevallen vindt de revisie van binnenuit plaats en is een steiger plaatsen aan de buiten zijde niet nodig. Ook dat scheelt in de kosten.

Veel ervaring
Mensen weten vaak niet dat revisie mogelijk is en wat het inhoudt, aldus Van Sabben. Onder reviseren van ventilatieroosters verstaat hij nogal wat werkzaamheden:
•    schoonmaken van alle te demonteren onderdelen;
•    vervangen van kapotte onderdelen;
•    ontbrekende delen plaatsen;
•    uitdeuken en repareren van eerder ‘herstelwerk’;
•    onderdelen verbeteren.
‘En’, laat hij heel pertinent weten, ‘bij elke revisie vervangen we altijd het gaas, waarbij we nieuw roestvast staal terugzetten in plaats van aluminium. Als het kan gebeurt alles ter plaatse op een mobiel werkbankje. Alleen bij extreme beschadigingen nemen we het rooster of onderdelen uit en repareren dat dan in Rotterdam. We kunnen ook in kleine oplage zelf onderdelen maken en daarmee gelijktijdig verbeteringen doorvoeren.’
Van Sabben is in 2002 als kleine zelfstandige begonnen met zijn revisiebedrijf. Hij komt uit de aannemerij, kleinschalig onderhoud, en heeft een tijdje in de glasbranche gewerkt. Hij zag toekomst in het revisiewerk, het kan allemaal veel goedkoper dan vernieuwen en bespaart zoals al eerder aangegeven het milieu. Inmiddels heeft hij één man in vaste dienst en een aantal vaste krachten op afroep beschikbaar, die weten wat en hoe iets moet gebeuren. Zelf houdt hij zich bezig met aanvraagbehandelingen, vooropnames van wat er gebeuren moet, reëel overleg bij extreme gevallen, offertes maken, de werkvoorbereiding en voorraadbeheer.
‘We werken landelijk en hebben in de afgelopen elf jaar ruim 25.000 roosters onder handen gehad. Veelal waren dat projectmatige opdrachten van woningbouwverenigingen, aannemers, makelaars en gebouwbeheerders, die door leveranciers of fabrikanten naar ons werden doorverwezen of via Google bij ons terechtkwamen. De laatste jaren hebben we ook bekendheid gekregen bij particulieren en Verenigingen van Eigenaren. Mond op mond reclame doet een hoop.’

Toegevoegde waarde
Het sterke punt van het roosterrevisie is niet alleen de kostenbesparing die je ermee bereikt, maar ook de toegevoegde waarde die Van Sabben met zijn bedrijf kan leveren. ‘Onze kracht is dat we altijd op zoek zijn naar de juiste, meest eenvoudige en acceptabele oplossing. Dat lukt in bijna alle gevallen. Vandaar dat we op gereviseerde roosters, ongeacht de leeftijd, vijf jaar garantie kunnen geven.’
‘Daarnaast brengen we soms ook verbeteringen aan om aan hogere prestaties te gaan voldoen’, gaat hij door. ‘Zo hebben we in eigen beheer een suskast ontwikkeld, die we plaatsen voor bestaande ventilatieroosters en suskasten die niet meer voldoen aan de toegenomen geluidbelasting. Deze suskasten zijn als maatwerk te leveren en laten het gevelaanzicht intact. Verder hebben we eigen gereedschap ontwikkeld om specifieke demontage, reiniging of vervanging mogelijk te maken.’
Revisie van ventilatieroosters heeft eigenlijk alleen maar voordelen en geen nadelen. Een nadeel is dat nog te weinig mensen weten dat het kan en wat de mogelijkheden zijn. Maar daar werkt Van Sabben nog dagelijks aan.

Meer weten? Kijk op www.schuifventilatieroosters.nl.