Woningen aanpassen voor senioren

Artikel delen

Vraag naar seniorenwoningen stagneert door vastgelopen woningmarkt
De vraag naar aangepaste woningen voor ouderen wordt niet alleen bepaald door de structurele toename door de vergrijzing. Ook de huidige situatie op de woningmarkt heeft invloed op de vraag. In 2012 gaf 56% van de gemeenten aan dat er een tekort was aan seniorenwoningen. In 2002 was er een piek waarbij 86% van de gemeenten aangaf een tekort aan geschikte huisvesting voor ouderen te signaleren. Vraag en aanbod van ouderenwoningen zouden dus weer meer bij elkaar aansluiten. Ondanks de vergrijzing lijkt de vraag naar seniorenwoningen dus te zijn afgenomen. Het is echter de vastgelopen woningmarkt die zorgt voor stagnatie van de doorstroming. Ouderen kunnen moeilijker hun huidige woning verkopen en stromen daardoor zelf ook niet verder door naar een seniorenwoning.

Structurele vraag zet wel door en wordt zichtbaar als doorstroming weer op gang komt
Op lange termijn verwachten meer gemeenten een tekort aan seniorenwoningen dan in 2012. Zo denkt 65% van de gemeenten in 2020 te weinig geschikte woningen voor 65-plussers te hebben. De doorzettende vergrijzing zal ook extra vraag naar seniorenwoningen genereren. Vooral de toenemende groei van het aantal 70-plussers vanaf 2016 en 80-plussers vanaf 2026 zal de vraag naar aangepaste ouderenwoningen doen toenemen. Het zijn vooral deze groepen “oudere ouderen” die vanwege toenemende chronische ziekten en lichamelijke gebreken aangepaste woonruimte nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante