Gemakkelijker bijbouwen

Artikel delen

Het wordt burgers en bedrijven steeds aantrekkelijker gemaakt om te verbouwen. Enerzijds hebben we het nieuwe Energieakkoord waardoor er een sterke stimulans is ontstaan om energiemaatregelen aan gebouwen uit te voeren. Denk aan het revolverende fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van circa 600 miljoen euro en 400 miljoen subsidie voor verhuurders in de sociale huursector ten behoeve van investeringen in energiebesparing voor de periode 2014 tot 2017. Ook de bevordering van het gebruik van het energielabel zal de behoefte tot het nemen van energiebesparende maatregelen aanwakkeren.
Maar er is meer goed nieuws. Het wordt voor burgers en bedrijven namelijk gemakkelijker gemaakt aan- of uit te bouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een hoofdgebouw te bouwen. De ministerraad heeft hiermee recentelijk ingestemd op voorstel van de ministers Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, minister Blok voor Wonen en Rijksdienst, minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit besluit is van grote betekenis voor de dagelijkse praktijk. De nieuwe landelijk uniforme regels gaan uit van een maximum toelaatbare oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.
Verder kunnen gemeenten sneller omgevingsvergunningen verlenen voor activiteiten die, tot een duur van tien jaar, strijdig zijn met het bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Ook wordt het eenvoudiger om bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen een andere maatschappelijk gewenste functie te geven. Kantoren kunnen zo in de toekomst sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of seniorenwoningen.
Kortom: er is genoeg stimulans om massaal aan het verbouwen te gaan. Daarmee wordt het leed dat ‘nieuwbouw’ heet enigszins verzacht. Hiermee lijkt tevens de noodzaak voor aannemers om zich meer te richten op de renovatie- en verbouwmarkt verder toe te nemen. Zorg als uitvoerende partij dat u voorbereid bent op een veranderende marktvraag. We hebben in Nederland inmiddels zeven miljoen bestaande woningen en 49 miljoen vierkante meter kantooroppervlak. Dat moet allemaal onderhouden en/of verbeterd worden: een gigantische opgave. En dan komt naar verwachting vanaf pakweg 2015 de inhaalvraag naar nieuwbouwwoningen ook nog op gang. Bent u er klaar voor?

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal