Genomineerden Slimste item 2013 zijn bekend!

Artikel delen

Deze zomer daagde Slimbouwen de bouwsector uit om te komen met het meest innovatieve en Slimme project, Slimme product en Slimme concept van 2013. Deze slimme items moeten voldoen aan de kernwaarden FRED: Flexibiliteit, Reductie van footprint, Efficiency en Duurzaamheid. Op basis van het  benchmarksysteem gekoppeld aan het Slimbouwen®Keurmerk heeft de jury op 4 september jongstleden de genomineerden bepaald.

‘De inzendingen waren van hoog niveau’, vertelt ir. Monique Blacha, manager van Slimbouwen. ‘Dit laat wat ons betreft zien dat er innovativiteit in de bouwsector zit.’ Per categorie zijn uiteindelijk twee genomineerden gekozen. ‘Een aantal van de inzendingen heeft de jury daadwerkelijk verrast. Opvallend  was dat deze inzendingen eigen unieke aspecten hebben met een groot onderscheidend vermogen voor de markt. Dit heeft gezorgd voor pittige discussies en geleid tot de uiteindelijke nominaties.’

Slimbouwen®Keurmerk

Slimbouwen ‘beloont’ alleen die items met een keurmerk, die bijdragen aan het verslimmen van de bouwindustrie. Gebouwen die op niet conventionele wijze van bouwen zijn gerealiseerd, kunnen het keurmerk dragen, mits voldaan aan de vier pijlers: Flexibiliteit, Reductie van materialen en volume, Efficiency en Duurzaamheid, ook wel FRED genoemd. Voor producten en concepten wordt aangegeven in hoeverre zij een positieve bijdrage geven aan het Slimbouwen proces. Het Slimbouwen keurmerk is niet gebaseerd op een puntensysteem. Een expertcommissie beoordeelt de door inzenders aangeboden producten of projecten op basis van een benchmark. Hierbij krijgt de inzender de kans om aan te geven waarom zijn product, project of concept uniek en innovatief is en hoe het bijdraagt aan FRED. Hierdoor wordt innovatie in de sector gestimuleerd in plaats van afgestraft.

Genomineerden meest Slimme Project

De twee genomineerde projecten vielen op door hoge mate van flexibiliteit, het centraal zetten van de gebruikersbehoeften en de kunst de prestaties van de woning daarop in te laten spelen. De werkwijze van Slimbouwen met hoge mate van efficiëntie is een rode draad door deze projecten heen.
•    Het Dorp in Arnhem; een bijzondere proefwoning naar ontwerp van Archipelontwerpers. In het Dorp staan wonen en de mens centraal. Om het woongenot in een zorgomgeving zo optimaal mogelijk te maken zijn allerlei slimme oplossingen toegepast. Deze zijn bedacht in samenspraak met de bewoners, de verzorgers en de opdrachtgevers. Door de wijze waarop het team met elkaar heeft samengewerkt zijn er twee hoogwaardige, flexibele, aanpasbare en duurzame woningen gerealiseerd. De pilotwoning scoort op alle letters van FRED, maar vooral op efficiency. De manier waarop is samengewerkt en de snelheid die in het bouwproces is bereikt zijn opmerkelijk.
•    Het Spaarhuis; een innovatie van Slokker Innovate B.V. Met de ontwikkeling van het Spaarhuis heeft Slokker Innovate afscheid genomen van het traditionele bouwen. Men is terug gegaan naar de basis en heeft zich gericht op de prestaties van ieder product. Dit heeft geleid tot toepassing en ontwikkeling van nieuwe producten die flexibel zijn en bijdragen aan de (gewicht) reductie van het gebouw. Het doel van het Spaarhuis is voorzien in de behoefte van levensloopbestendig bouwen. Dit betekent dat de woning te allen tijde aanpasbaar moet zijn aan de wensen van de bewoner(s). Deze visie uit zich onder andere in het ontvlechten van het leidingwerk, daarmee direct aansluitend op de uitgangspunten van Slimbouwen.

Genomineerden meest Slimme Product
Producten worden beoordeeld op basis van de mate waarin een product een bijdrage biedt aan de realisatie van een Slimbouwen project. Daarbij wordt gelet op de vier aspecten van FRED, maar bij producten wordt niet verwacht dat zij op alle vier de letters van FRED bijdragen. De producten die zijn genomineerd hebben de jury aangenaam verrast vanwege de frisse kijk.
•    MBS-afzinkkelder® van MBS. De jury was verrast door de innovatieve afzinktechniek die het mogelijk maakt om zonder damwanden en milieubelastende bodeminjectie in (historische) binnenstedelijke gebieden optimaal gebruik te maken van de ondergrondse ruimte. De afzinktechniek is een gepatenteerd systeem om bodemloos caissons op diepte te brengen zonder schade en aantasting van de omgeving. Door toepassing van geprefabriceerde kelderwanden kan de bouwtijd worden verkort en wordt de overlast beperkt. Deze oplossing wordt gezien als perfecte voorbereiding en het leggen van een fundament voor de realisatie van een echt Slimbouwen project.
•    WARP-Systems Renovloer. De WARP-Systems Renovloer is een eenvoudig te installeren en uiterst dun vloerverwarmingssysteem. Het is niet alleen geschikt voor nieuwbouw maar door de geringe hoogte ook toepasbaar in bestaande bouw, in de wand, het plafond en zowel te gebruiken voor koeling als verwarming. Door de geringe hoogte draagt het product bij aan Slimbouwen® projecten met betrekking tot reductie, daar het de hoogte van gebouwen beperkt. Daarnaast verhoogt toepassing van het product de flexibele indeelbaarheid van de ruimte en draagt het vanwege snelle en eenvoudige montage bij aan de efficiency.

Genomineerden meest Slimme Concept
De keus voor de twee genomineerde concepten is gevallen op concepten, waarvan de jury overtuigd is dat zij morgen gerealiseerd zouden kunnen worden en de gebruikers veel vrijheden bieden. Ze versterken de werkwijze van Slimbouwen en tonen een sterke samenhang met en afstemming op alle FRED criteria.
•    Flex-Home®. Flexhome is een oplossing voor realisatie van betaalbare en flexibele casco’s voor verschillende doelgroepen, van studentenwoning naar gezinswoning, van starterswoning naar seniorenappartement. Het is duidelijk dat er nagedacht is over verschillende scenario’s waarbij de tegengekomen problemen zijn opgelost door een hoge mate van flexibiliteit te realiseren. Deze flexibiliteit komt terug in zowel ontwerp als gebruikersflexibiliteit. Flex-Home omarmt de Slimbouwen werkwijze. 
•    PASsendwonen. PASsendwonen is een modulair woningbouwsysteem waarvan de draagstructuur gebaseerd is op uniformiteit en aanpasbaarheid. Ook in dit concept vormt levensloopbestendig bouwen de basis. Daarom is er extra aandacht gevestigd op de transformeerbaarheid, demontabiliteit en duurzaamheid van het concept. Zo wordt het casco van dit concept gerealiseerd uit een volledig droogbouwsysteem waardoor te realiseren woningen demontabel zijn. Door de werkwijze en uitwerking scoort het concept hoog op efficiëntie en flexibiliteit.

Wie is de winnaar?
Bent u nieuwsgierig wie uiteindelijk de prijs in de wacht heeft gesleept? In de volgende editie van BouwTotaal zult u een uitgebreide rapportage aantreffen over het event en de winnaars. Kunt u niet zo lang wachten? Kijk dan op www.slimbouwen.nl, hierop is de uitslag al bekend gemaakt!
Per categorie is tijdens de Slimbouwen®Excursie van 19 september jl. de winnaar bepaald. De genomineerden zijn toen uitgedaagd om voor de jury en de 50 deelnemers aan de excursie hun product, project of concept te pitchen. Deze pitches hebben niet plaats gevonden in een standaard evenementenlocatie, maar er is bewust gekozen om een energieke dag te organiseren waarbij het gehele gezelschap verschillende inspirerende projecten bezocht. De tocht ging van de Valschermkade in Amsterdam, naar de Zuidas, naar Park 20I20 in Hoofddorp en weer terug naar de Valschermkade. Sprekers als Owen Zachariasse, Miriam Peters en Paul de Ruiter verzorgden inhoudelijke lezingen om de deelnemers aan de excursie naast de pitches te prikkelen met innovatieve ideeën.