Lezingen Beton Vakdagen 2013

Artikel delen

Tijdens de Beton Vakdagen presenteren Arbouw en VSB samen met VOBN op woensdag 16  oktober 2013 het lezingenprogramma ‘Betonbouw – veilig en efficiënt’. Plaats van handeling is de Evenementenhal in Gorinchem.

Het lezingenprogramma, dat om 10.30 uur start, richt zich op aannemers, uitvoerende medewerkers en KAM-coördinatoren. Zij kunnen zich in enkele uren laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Centraal thema daarbij is het veilig en efficiënt werken in de betonbouw.
De aftrap van het lezingenprogramma wordt gegeven door Arbouw. Met de deelnemers zal een aantal ongevallen worden geanalyseerd aan de hand van een speciaal ontwikkeld instrument: Storybuilder. Met Storybuilder zijn de door Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen voor de sector ‘bouw algemeen’ uit de periode 1998 – 2009 geanalyseerd.  Deze analyse betreft alleen de ernstige ongevallen; in totaal 4.777 in twaalf jaar, met 4.919 slachtoffers. In 218 gevallen kende het ongeval een dodelijke afloop. Vallen van hoogte en geraakt worden door vallende voorwerpen, komen het meeste voor. Met Storybuilder kunnen bedrijven van ongevallen leren en processen veiliger te maken.

Veiligheidsconcepten
Vervolgens wordt aandacht besteed aan speciaal voor de betonbouw ontwikkelde veiligheidsconcepten, zoals de Ferry Slim campagne. Daarbij wordt onder meer ingegaan op het veiliger werken in combinatie met in het werk gestorte betontoepassingen. Veiligheid is één van de centrale thema’s van het keurmerk Beton Bewust dat VOBN ontwikkelde om aantoonbaar te maken op welke wijze betonmortelleveranciers invulling geven aan het onderwerp. Wat dit Beton Bewust keurmerk betekent voor de veiligheid in de praktijk, zal worden toegelicht aan de hand van een recentelijk gerealiseerd project.
Tot slot komt ook de in ontwikkeling zijnde Richtlijn Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies tijdens het lezingenprogramma aan de orde. Aan de hand van de eveneens door de VSB en Komat (Bouwend Nederland) ontwikkelde Richtlijn Steigers, wordt ingegaan op de betekenis van deze richtlijnen voor de bedrijven die dagelijks te maken hebben met eenvoudige én complexere constructies. Ook de impact voor de opdrachtgever, de uitvoering en de montage komen in beeld.
Aansluitend worden de  deelnemers uitgenodigd voor een bezoek aan de beursvloer en in het bijzonder voor het Platform Veilig Werken van Arbouw, HBA en VSB. Hier treft de bezoeker ook het VSB Collectief waar nadere uitleg wordt gegeven over producten en diensten van de betonsector.

Gratis aanmelden
Het lezingenprogramma kan gratis worden bijgewoond. Aanmelden is echter wel noodzakelijk. Dit kan via info@vsb-online.nl of via de websites www.vsb-online.nl, www.arbouw.nl en www.vobn.nl. Het definitieve programma wordt begin september bekend gemaakt.

Over de organisatoren
•    VSB. De VSB bundelt de belangen van bedrijven die actief zijn in de bouw en de industrie, waarbij het leveren van een tijdelijke werkplek op hoogte of bekistingtechnieken centraal staan.
•    VOBN. De Vereniging van Ondernemers van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) verenigt, verbindt en ondersteunt de Nederlandse betonmortelindustrie.
•    Arbouw. Arbouw heeft als doel de gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen en biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen.