Nieuwe opties in kozijnsoftware

Artikel delen

MatrixKozijn 3.2 komt beschikbaar in het najaar van 2013. Deze nieuwe versie ondersteunt diverse nieuwe kozijnvormen. Nieuw zijn de gebogen vormen: rond, getoogd  en de korfboog. En ook nieuw zijn de vakken met een afwijkend aantal zijden: drie hoeken en ook vakken met vijf hoeken of meer. Al deze vormen worden niet alleen getekend, ook de calculatie, de werkvoorbereiding en de CNC machineaansturing ondersteunen deze kozijnvormen.

MatrixKozijn 3.2 beschikt tevens over een nieuwe uitbreidingsmodule voor de uitwisseling van informatie over kozijnen met de 3D bouwkundige ontwerpsoftware Revit. Het doel van deze uitwisseling is dat kozijnleveranciers toegang krijgen tot ontwerpgegevens van kozijnen in Revit en op basis van hun eigen product specifieke oplossing een 3D Revit (of ander) model kunnen terug leveren. Deze werkwijze is speciaal van belang in een BIM proces, waar de betrokken disciplines zoals de architect, de aannemer en de kozijnfabrikant in een vroegtijdig stadium kunnen beschikken over gedetailleerde informatie.
Met behulp van deze koppeling kan een efficiënter ontwerpproces worden bereikt, waarbij de architect op een globale en gemakkelijke wijze een kozijn kan definiëren. Daarna kan het kozijn vrijwel automatisch worden omgezet in een uitgewerkt, gematerialiseerd kozijn door de architect of bouwkundige. Ook kan het kozijn rechtstreeks door een kozijnfabrikant worden aangeboden volgens de eigen productspecificaties. Tot slot kan een timmerfabrikant als co-maker aansluiten bij een BIM proces en in een relatief vroeg stadium bijdragen aan de gewenste oplossing.
Het idee achter de ontwikkeling is dat kozijnfabrikanten in een eerder stadium van het ontwerpproces betrokken kunnen worden en met hun specifieke kennis kunnen bijdragen aan het ontwerpproces. Het modelleren van het kozijn door de fabrikant zelf, in plaats van door de eindgebruiker, kan bijdragen aan efficiëntere oplossingen. Dit samenwerken aan een intelligent 3D model van een gebouw noemen we Building Information Modeling, kortweg BIM.

Matrix Software
www.matrix-software.nl