S@les in de Bouw

Artikel delen

De bouw maakt 100 miljoenen euro’s aan overbodige kosten, die relatief snel zouden kunnen worden uitgespaard door gebruik van ICT in de communicatie tussen bedrijven. Voorwaarde is dat er onafhankelijke berichtenstandaards zijn voor elektronische informatie-uitwisseling en bedrijven worden gestimuleerd deze te gebruiken. Stichting S@les in de Bouw heeft de standaards ontwikkeld en ondersteunt de deelnemers bij de invoering.

S@les in de Bouw zal tijdens de Beton Vakdagen en SGA-dagen presentaties verzorgen. Voor de SGA-dagen samen met Bartels DataStore en voor de Beton Vakdagen samen met de Vereniging Wapeningsstaal Nederland.

Data/tijdstippen
SGA Vakdagen: 15 en 17 oktober van 15.00 – 16.00 uur
•    Presentatie S@les in de Bouw.
•    Demo Bartels Datastore met producten van Sikkens.
•    Discussie aan de hand van stellingen.

BetonVakdagen: 15 en 17 oktober van 12.00 – 13.00 uur en van 19.00 – 20.00 uur
Programma nog niet bekend. Kijk voor actuele informatie op www.salesindebouw.nl

Wilt u een toegangsbewijs ontvangen, stuur dan een mail naar desiree@salesindebouw.nl.