48.668 nieuwbouwwoningen gebouwd in 2012

Artikel delen

In 2012 werden er volgens het CBS 48.668 nieuwbouwwoningen aan de voorraad toegevoegd. Dit is een afname van 16% ten opzichte van 2011 toen er nog 57.703 woningen werden gebouwd. Een vergelijking van de cijfers van 2012 met voorgaande jaren moet echter met enige voorzichtigheid worden gedaan. Het CBS is vanaf 1 januari 2012 overgestapt op een andere manier van gegevensverzameling op basis van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) waardoor er sprake kan zijn van een trendbreuk. De verwachting is dat het aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen in 2013 verder zal dalen. Door de mogelijke trendbreuk in de cijfers geeft ING Economisch Bureau momenteel echter geen prognose van het aantal verwachte gereedmeldingen af.

Naast nieuwbouw ook nog 42.000 andere woningen toegevoegd

Om te voldoen aan het nog steeds groeiende aantal huishoudens zorgt niet alleen nieuwbouw voor een uitbreiding van de woningvoorraad. In 2012 kwamen er ook 42.000 woningen bij door opsplitsing en verandering van de gebruiksfunctie, zoals transformatie van leegstaande kantoren naar appartementen. Doordat er ook woningen gesloopt, samengevoegd en een andere bestemming kregen dan wonen nam de totale woningvoorraad netto toe met 62.534.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @MauricevanSante