Belastingplan(netje) 2014

Artikel delen

Persoonlijk vond ik het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2014 weinig verrassend. Dit niet alleen omdat het plan alwéér was uitgelekt, maar ook omdat baanbrekende wetswijzigingen ontbreken. Ik kan mij niet herinneren ooit zo’n dun belastingplannetje gezien te hebben.

Overigens vraag ik mij wel af hoe dat ‘lekken’ gaat. Zou in een duistere Haagse parkeergarage een man in een lange regenjas, zijn gezicht grotendeels verborgen onder een hoed, in het schemerdonker een enveloppe hebben overhandigd aan een kale nors kijkende, op een bekende RTL-verslaggever lijkende, man? De werkelijkheid is waarschijnlijk minder spannend. Maar dat terzijde en terug naar het belastingplan. Staat er dan niets nieuws in? Zo erg is het nu ook weer niet. Opvallend is bijvoorbeeld dat de bij ontslag veel gebruikte ‘stamrechtvrijstelling’ vervalt. Directe heffing van 52% loonbelasting over de ‘gouden handdruk’ kan daardoor met ingang van 2014 niet meer voorkomen worden. Gunstig voor de Nederlandse schatkist, maar erg vervelend voor degenen die in 2014 (en later) ontslagen worden.
Belangrijker voor de bouwbranche is wellicht de tijdelijke uitbreiding van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken indien die schenking wordt gebruikt voor de aanschaf , verbetering of onderhoud van de eigen woning dan wel om de eigenwoningschuld (gedeeltelijk) af te lossen. Deze vrijstelling wordt verhoogd naar € 100.000. Daarnaast is deze vrijstelling niet meer gekoppeld aan een leeftijdsbeperking. Hierdoor komen ook oudere kinderen er voor in aanmerking. Op zichzelf goed nieuws, maar ik ben bang dat deze verruiming weinig zal bijdragen aan het vlottrekken van de woningmarkt.
Veel meer verwacht ik van de ‘normale’ marktwerking. En dan zijn er zeker lichtpuntjes. Zo hoor en lees je in de media (en ook daarbuiten) steeds vaker dat de waarde van woningen het dieptepunt heeft bereikt en dat dit dus het moment is om te kopen. Gezien de enorme opkomst tijdens de onlangs gehouden ‘open dag’ voor koopwoningen hebben potentiële kopers dit goed begrepen. Sterker nog, Nederland schijnt zelfs uit de recessie te zijn. Vanuit Den Haag wordt straks wellicht gezegd dat het beleid, waaronder de  belastingplannen, dus heeft geholpen. Maar ik denk dat wij ons zelf uit de crisis werken. Evenzogoed als wij ons zelf daar jaren geleden in hebben gebracht (dat dan weer wel).

Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
FKerkhof@alfa.nl