Bouw House of Tomorrow Today officieel van start

Artikel delen

Begin oktober is officieel gestart met de bouw van het House of Tomorrow Today (HoTT). Een vooruitstrevend project waarin de principes van Slimbouwen en Active House elkaar vinden en de beleving van de consument centraal staat. Als alles verloopt volgens de verwachtingen, neemt de familie Lichtenberg nog begin 2014 intrek in hun nieuwe woning.

In de bouwsector wordt regelmatig vergeten waar we al onze inspanningen voor doen: de gebruiker van al het vastgoed dat de bouwsector creëert. Consumenten worden gelukkig steeds mondiger en weten maar al te goed wat ze willen. Dit komt doorgaans neer op een fijn huis, waar ze kunnen genieten van alle comfort, van licht en lucht, vrienden en familie. Niet per se meetbare kwaliteiten, maar zo denkt de gebruiker nu eenmaal.
Het House of Tomorrow Today (HoTT) zet de consument centraal en laat zien hoe de gebruiker zelf zijn eigen comfort kan regelen en gezond woont, met voldoende ventilatie en veel daglicht. Door de gedachte van het Active House te combineren met Slimbouwen, worden al deze waardes gerealiseerd en is de woning nog zeer duurzaam ook. Deze duurzaamheid komt niet alleen tijdens het slimme bouwproces naar voren, maar ook in de gehele exploitatie van de woning. ‘Ik kan niet wachten tot we kunnen genieten van al het licht, de frisse lucht en comfort in de woning. Daar bovenop ben ik voor altijd verlost van mijn energierekening!’, aldus Jos Lichtenberg, toekomstige bewoner van het HoTT. ‘Active House in combinatie met Slimbouwen maakt dit voor mij mogelijk.’

Waarde en kwaliteit

Het HoTT wordt gerealiseerd in Sterksel, een klein dorp in Noord-Brabant. Aan de basis van het ontwerp- en bouwproces staat de filosofie van Slimbouwen. Door deze filosofie worden de bedrijven uitgedaagd om op een nieuwe manier samen te werken. Er wordt niet gestuurd op laagste prijs, maar juist op kwaliteit. ‘Het besef voor gezonde en duurzame woningen begint te borrelen in de markt’, aldus Peter van der Burgt van ZBO Bouw. ‘Met HoTT spelen we precies op die vraag in. Door deze intensieve samenwerking, binding en het open delen van kennis, gaan wij samen de oplossing bieden voor de toekomst.’ Door een efficiënt en industrieel bouwproces worden faalkosten gereduceerd, wordt de bouwtijd verkort en is calculeren op basis van meerwerk verleden tijd. Deze manier van werken zorgt voor beheersing van de kwaliteit.
Er is een groot aantal bedrijven betrokken bij het HoTT. Het besef dat de bouw nooit meer wordt zoals in de periode voor 2008, begint te komen. Terwijl veel bedrijven nog steeds wachten op antwoord op de vraag ‘hoe’, zie je in het HoTT dat de bedrijven het lef tonen om het daadwerkelijk anders te gaan doen. Ze steken hun nek uit en vinden elkaar in de HoTT Community. Daarmee spreekt de HoTT Community de ambitie uit om de gedachte van het HoTT breed toegankelijk te maken en zo de woningmarkt te transformeren naar duurzame, energie leverende, gezonde en concurrerende woningen.

Nieuwsgierig naar het HoTT?
Op de website van Slimbouwen treft u een overzicht aan van alle betrokken partijen en wordt een logboek bijgehouden met de ontwikkelingen rondom de realisatie van het HoTT. In de volgende editie van BouwTotaal treft u een update aan van het bouwproces. Op woensdag 27 november is een eerste excursie naar het HoTT georganiseerd. Rondom de oplevering zal een tweede excursie georganiseerd worden, zodat iedereen kan proeven wat de beleving van een HoTT-woning is. Houdt voor de datum van deze excursie de website van Slimbouwen nauw in de gaten.

Slimbouwen agenda

2013
•    27 november: Slimbouwen Excursie House of Tomorrow Today (HoTT).
•    9 december: Einde jaar Event: Internationaal ondernemen.
2014
•    Begin 2014 HoTT-Experience excursie
•    Februari: Slimbouwen excursie station Den Haag.
•    14 april: ‘Innovatie in beeld’, Slimbouwen congres.

Voor informatie, precieze data en deelname zie www.slimbouwen.nl of stuur een email naar info@slimbouwen.nl.
 

Slimbouwen in BouwTotaal
Deze pagina’s komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Slimbouwen. Deze stichting is een actief kennisplatform dat samen met de innovatoren in de bouwsector het bouwproces reset. Een platform voor kennis, expositie, innovatie en samenwerking, gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen methodiek van werken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Blacha van Slimbouwen.

Bezoekadres: Lichttoren 32, Eindhoven  en Einsteinbaan 1, Nieuwegein
Postbus 1127, 3430 BC Nieuwegein
Tel. (030) 750 98 05
Email: monique@slimbouwen.nl
Internet: slimbouwen.nl