Update Richtlijn Steigers gepresenteerd

Artikel delen

In aanwezigheid van onder meer vertegenwoordigers van de bouw, materieeldiensten, (petro)chemie, steigerbouw, energiewereld en de industrie is de update van de Richtlijn Steigers gepresenteerd. Met de komst van de update richt de Richtlijn Steigers zich naast de bouw ook specifiek op de (petro)chemie, energiesector en andere delen van de industrie waar gebruik wordt gemaakt van steigers.

In de nieuwe Richtlijn Steigers zijn de aanduidingen en de naamgeving dan ook aangepast aan of uitgebreid met de terminologie die in de industrie gebruikelijk is. Zo is onder meer de aanduiding gevelsteiger gewijzigd in gevel-/objectsteiger zodat de regels ook kunnen worden vertaald naar steigers rondom of aan objecten. Waar in vorige uitgaven nog een onderscheid werd gemaakt tussen standaardsteigers en complexe steigers, is de beschrijving van de complexe steigers in de nieuwste update beknopter en worden de begrippen fabrieks- en bedrijfsconfiguratie geïntroduceerd. Met de introductie van deze door het steigerbouwbedrijf (bedrijfsconfiguratie) of de fabrikant (fabrieksconfiguratie) opgestelde steigers, wordt meer ruimte geboden voor standaardisatie. Daarnaast is de inspectiefrequentie voor steigers aangepast en afhankelijk gemaakt van de gebruiksintensiteit en de omstandigheden waarin of waaronder de steiger wordt gebruikt.
Aangepast is ook de collectieve beveiliging, waarvoor nu meer mogelijkheden worden geboden en afwijkingen kunnen worden toegestaan zolang deze zijn onderbouwd met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Verder zijn de hoofdstukken over (bouw)liften en aarding completer geworden en wordt voor het onderwerp scholing een nieuwe scholingsstructuur gepresenteerd. Met dit laatste onderwerp wordt onder meer tegenwicht geboden aan de valse certificaten die momenteel de ronde doen. Het startschot voor dit traject wordt gegeven in januari 2014, waarna de upgrading van diploma’s en certificaten plaatsvindt over een periode van drie jaar.

Verschijning
De nieuwe update verschijnt medio oktober als gedrukte versie, voorzien van een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van eerdere uitgaven. Per 1 november wordt de richtlijn ook op een nieuwe uitvoering van de website www.richtlijnsteigers.nl gepresenteerd. Deze nieuwe omgeving is niet alleen geschikt voor PC maar ook voor tablet en smartphone. De site kent bovendien een verbeterde zoekfunctie en zal frequenter worden ge-update.
De Richtlijn Steigers is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB en Bouwend Nederland en wordt nu ook gesteund door de belangenorganisaties voor de chemische- en petrochemische, de energiesector en prominente bedrijven in de (metaal)industrie. De Richtlijn Steigers werd voor het eerst geïntroduceerd door de VSB en Bouwend Nederland in 2008.