DAKMERK ziet stijgende vraag naar zekerheid

Artikel delen

De tijden dat je op platte daken alleen maar kiezels kon vinden, ligt al geruime tijd achter ons. In dichtbevolkt Nederland worden de dure vierkante meters van de daken steeds vaker tot nut gemaakt. Het brengt een heel andere dimensie in het dakdekken met zich mee, aldus David Kemena, directeur van DAKMERK. ‘Er worden soms hele boerderijen op aangelegd’.

Nederland telt tussen de 400 en 450 miljoen vierkante meter plat dak. ‘Lange tijd was dat zowel letterlijk als figuurlijk braakliggend terrein’, volgens Kemena. ‘Niet dat er nooit iets gebeurde. De hangende tuinen van Babylon zijn denk ik zo’n beetje het eerste voorbeeld dat ik ken van een multifunctioneel dak. En ook als parkeerterrein doen daken al langer dienst. De mate waarin platte daken nu voor andere doeleinden worden ingezet is echter nieuw.’ Naast de parkeerdaken gaat het dan vooral om energiedaken (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en groendaken. ‘Die laatste categorie varieert van een redelijk extensieve variant met sedumplantjes tot aan hele intensieve groendaken, inclusief bomen, struiken, moestuinen en de bijbehorende kippen.’

Wortelwerend
Alhoewel gebruiksdaken nu maximaal 10 procent van de markt uitmaken, ziet Kemena dat aandeel de komende jaren zeker toenemen. ‘Dit soort daken in het centrum van de grote steden betreffen de duurste vierkante meters en bieden vaak prachtig uitzicht. Niet zo gek dat woningeigenaren er dan graag een tuin of terras op laten aanleggen.’ De belangrijkste vraag komt echter van de zakelijke daken, waarbij beleggers of beheerders via energiewinning extra inkomsten willen genereren. Daarnaast draagt een groendak bij aan het duurzame imago van een project. Dat is weer goed voor de verhuurbaarheid.’
Dat de participanten binnen DAKMERK wel varen bij de nieuwe ontwikkelingen kan de voorzitter niet ontkennen. ‘Even plat gezegd vereist zo’n multifunctioneel dak wel even wat andere kennis dan een standaard bitumen of kunststof dak. In Nederland zijn zo’n duizend dakdekkersbedrijven. Dertig daarvan zijn aangesloten bij DAKMERK, maar die doen grofweg een derde van de markt aan platte daken. Het zijn dus vooral de grotere kwaliteitsdakdekkers die bij ons lid zijn en die ook de expertise hebben om dit soort complexe nieuwe toepassingen te kunnen uitvoeren.’

Faillissementen en zzp’ers
DAKMERK biedt tien jaar garantie op de door de aangesloten bedrijven gelegde daken. Kemena: ‘Dat bieden we al langer voor gewone platte daken, maar recent ook voor gebruiksdaken. De garantie dekt in dat geval het dak, maar niet alles wat erop staat. Maar we hebben nu, inspelend op de nieuwe ontwikkelingen, ook een aanvullende verzekering in het leven geroepen die bij waterondichtheid het verwijderen en opnieuw aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en zonnepanelen dekt. Dat kan anders voor opdrachtgevers toch aardig in de papieren lopen.’
Afgezien van de gebruiksdaken neemt de vraag naar ‘gewone’ DAKMERK platte daken ook toe. ‘Klanten zoeken in toenemende mate zekerheid, die we met onze garantie bieden. Als er een lekkage optreedt, ben je echt aan de beurt. Ik denk dat de toegenomen interesse mede een reactie is op de faillissementen van de laatste tijd en het in toenemende mate verschijnen van zzp’ers op de bouwplaats, al dan niet uit verre buitenlanden. Dan neemt men toch liever het zekere voor het onzekere. Het feit dat we initiatiefnemer zijn van de bijbel van dakdekkend Nederland, de Vakrichtlijn, helpt ook zeker bij het versterken van ons kwaliteitsimago.’

600 inspecties per jaar
De dertig bij DAKMERK aangesloten dakdekkers voeren per jaar zo’n 4.000 projecten uit, die alle gecontroleerd worden op materialen, systeemopbouw, et cetera.  Met een gemiddelde ‘plat dak’-klus is zo’n 40.000 euro gemoeid, maar bij gebruiksdaken kan dat gemakkelijk tot het vijfvoudige oplopen. Als er geschillen ontstaan bemiddelt DAKMERK. Om de afnemer maximale zekerheid te bieden, checkt DAKMERK niet alleen op kwaliteit volgens de KOMO BRL4702 en de Vakrichtlijn, maar ook op onder andere solvabiliteit en naleving van de ARBO-wetgeving. Daarnaast worden jaarlijks zo’n 600 onaangekondigde fysieke inspecties uitgevoerd op bouwplaatsen. Tenslotte vraagt DAKMERK opdrachtgevers klanttevredenheidsrapporten (2012: 227) op te stellen.