FBS breidt expertise uit met BIM, artikel-, bestek- en milieulabels

Artikel delen

Effectieve samenwerking in de bouw vereist een soepele uitwisseling van bouwdata tussen allerlei verschillende partijen. Dat gebeurt steeds vaker digitaal, maar daardoor blijken toeleveranciers niet altijd meer zicht te hebben op wat er online met hun bestekteksten en andere data gebeurt en wie er gebruik van maakt. De vereniging Fabrikanten Bestek Service (FBS) wil toeleveranciers een stem geven ten overstaan van de partijen die iets met deze data doen. Vanaf heden doet FBS dit niet alleen meer voor bestekdata, maar ook voor Bouwwerk Informatie Model (BIM), E-business en milieugerelateerde aspecten van het bouwproces, elk vanuit een specifieke werkgroep.

‘Door meer kennis te verschaffen, kunnen we een voorloper zijn op deze vier vakgebieden. Zo kunnen we belangen van de toeleveranciers beter behartigen en bovendien als gesprekspartner meer gewicht in de schaal leggen’, aldus FBS-voorzitter Dennis Duffels. Zelf is hij actief in het werkveld E-business. Ontwikkelingen op dit vlak volgt hij op de voet.
‘Momenteel is er een platform dat de classificatie van bouwproducten wil organiseren. Dit is een database waarin producten aan de hand van uniforme kenmerken worden geclassificeerd. De moeilijkheid is een grote gemene deler vinden. Niet elk product is in te delen op een criterium als bijvoorbeeld lengte of CO2-uitstoot. Wij signaleerden deze ontwikkeling en zullen benadrukken dat iedereen in de bouwtoeleverende industrie profiteert van de ontwikkeling van deze database. Het is echter niet wenselijk dat sommige partijen alleen meewerken aan deze database voor puur eigen commercieel belang.’
Ook wat betreft BIM (Bouw Informatie Model) ziet het FBS kansen. Omdat nog niemand de regie neemt in dit model, hanteert iedere bouwpartij eigen regels. Duffels: ‘De bal ligt in het midden, maar niemand geeft een trap. FBS wil kijken of het een bijdrage kan leveren. Dit wil de vereniging bereiken door een aantal werkafspraken vast te leggen wat betreft het samenwerken met de industrie in dit model.’
Vanwege de uitbreiding is FBS de samenwerking aangegaan met Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB). De kennis van de FBS-leden op het gebied van onder meer BIM is waardevol voor de NTVB. Directeur Peter Fraanje: ‘De Nederlandse bouwindustrie is nog weinig zichtbaar in de wereld van BIM en E-business. Om hier verandering in te brengen, hebben we de werkgroepen samen opgericht. Zo kan FBS ons ondersteunen bij het behartigen van belangen van toeleveranciers.’