Vakmanschap in Stappen van start

Artikel delen

Op 1 november 2013 startte Vakmanschap in Stappen: een nieuw project in de bouw- en infrasector. Werknemers die al enige tijd in de branche werken maar geen vakdiploma hebben, kunnen dat diploma via Vakmanschap in Stappen alsnog gaan halen. En zoals de naam al zegt: in stappen. Geen lange opleiding, maar via losse vakmodules van steeds een paar dagen.

Vakmanschap in Stappen is een initiatief van cao-partijen in de bouw- en infrasector: Bouwend Nederland, FNV Bouw, CNV Vakmensen, Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra (AFNL), Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN), NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers en de Vereniging van Waterbouwers. De coördinatie van de twee jaar durende pilot Vakmanschap in Stappen is uitbesteed aan Fundeon. Uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met sectorale opleidingsbedrijven en regionale opleidingencentra (roc’s).
Vakmanschap in Stappen is bedoeld voor werknemers in de bouw- en infrasector vanaf 23 jaar en ouder zonder vakdiploma op niveau 2. Alle informatie over de voorwaarden, beschikbare scholing en opleidingslocaties is te vinden op www.vakmanschapinstappen.nl. De website bevat ook een digitaal aanmeldformulier voor een intakegesprek. De voortgang van het project is ook te volgen op Twitter (@vakmaninstappen) en Facebook (www.facebook.com/vakmanschapinstappen).