Veel te doen rond het DGA-pensioen

Artikel delen

DGA’s die pensioen opbouwen hebben nog maar kort de tijd om hun pensioenregeling aan te (laten) passen aan de nieuwe pensioenregels. Want op 1 januari 2014 moet de regeling up-to-date zijn. Met name moet het jaarlijkse opbouwpercentage worden beperkt en moet de pensioenrichtleeftijd worden aangepast naar 67 jaar.

Zo gezegd is het een eenvoudige exercitie: pas deze twee punten aan in uw pensioenbrief en ‘klaar is Kees’. Maar de inkt van uw nieuwe pensioenbrief is nog maar nauwelijks droog als deze in 2014 waarschijnlijk opnieuw moet worden aangepast. Het kabinet wil de opbouw van pensioen vanaf 1 januari 2015 immers nog verder beperken. Volgens velen domweg omdat de schatkist moet worden gevuld. Gelukkig gaat dit de Eerste Kamer allemaal veel te snel en is tijd genomen voor bezinning. Eigenlijk is aan staatssecretaris Weekers de ‘opdracht’ gegeven zijn huiswerk over te doen. Voorlopig kunt u in zoverre alleen maar afwachten.
Maar afwachten is dus geen optie voor de verplichte aanpassing in 2013. Dit kan, zoals gezegd, vrij simpel zijn. Maar deze aanpassing kan ook een gelegenheid zijn uw pensioen nader onder de loep te nemen. Is voortzetting van de opbouw nog zinvol? Is uw BV straks in staat het pensioen daadwerkelijk uit te keren? Weet u wat de werkelijke waarde van de pensioenvoorziening in uw BV is? Wat gaan u en uw BV doen met de op basis van de ‘oude’ regels opgebouwde pensioenaanspraak? Wordt uw pensioen in de toekomst tegen 52% (het hoogste tarief in Nederland) belast? Zijn de overige afspraken in uw pensioenbrief nog conform uw wensen? Moet uw pensioenuitkering in de toekomst (nog steeds) geïndexeerd worden? Weet u eigenlijk wel wat u in uw pensioenbrief heeft afgesproken? In de praktijk blijkt dat niet elke DGA zich van deze vragen bewust is. Laat staan dat hij daarop een antwoord kan geven. Niettemin kunnen de gevolgen van de antwoorden groot zijn. Wellicht is het daarom ook voor u tijd voor bezinning. Probeer samen met uw accountant en/of fiscalist deze vragen eens te beantwoorden en maak daarna pas de nieuwe pensioenbrief. Mogelijkheden zijn er genoeg: aanpassen, versoberen, vereenvoudigen, uitstellen en zelfs stoppen met pensioenopbouw. Laat u dus goed adviseren, maar wees in ieder geval op tijd.

Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
FKerkhof@alfa.nl