Vergroenen van platte daken: specialistische kennis noodzakelijk

Artikel delen

Steeds meer gebouwen worden voorzien van een groen dak. Het aanleggen van een vegetatiedak lijkt in eerste instantie wellicht een eenvoudige klus, de praktijk blijkt anders te zijn! Daarom geeft Vebidak, het kenniscentrum van de platte dakenbranche, onafhankelijk advies over het ontwerpen en uitvoeren van groene daken.

Vegetatie- en tuindaken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de water(over)last in stedelijke gebieden. Zij vertragen de afvloeiing en vergroten het bergende vermogen. Op een plat dak kan de vegetatie een bijdrage leveren aan de isolatie, maar niet aan de waterdichtheid; die zal door andere materialen gewaarborgd moeten worden, zoals de waterdichte, wortelvaste dakbedekking.
De meeste daken in de woningbouw hebben een houten of betonnen onderconstructie. Over het algemeen is het mogelijk om dergelijke bestaande platte daken om te vormen tot een vegetatiedak en soms tot een licht tuindak. Dit moet berekend worden door een constructeur. Ook voor de toe te passen dakbedekkingssystemen heeft men het advies nodig van een deskundige. Afdeling Technische Zaken van Vebidak wijst u de weg.

Onderhoud en beheer
Het benodigde onderhoud aan groene daken varieert sterk en hangt daarbij niet alleen af van het type vegetatie- of licht tuindak, maar zeker ook van de beplantingskeuze. Voor vegetatiedaken is het aan te bevelen één à twee inspectie- respectievelijk onderhoudsrondes per jaar uit te voeren. Wanneer men onder andere ten behoeve van onderhoud vegetatievrije zones toepast, is het van belang om dit onderhoud ook in die zones daadwerkelijk te plegen, aangezien overtollige plantengroei anders de details kan bedreigen.
Bij het ontwerp van een vegetatie- of licht tuindak moet men rekening houden met de noodzakelijke voorzieningen om het onderhoud veilig en arbotechnisch verantwoord uit te kunnen voeren.

Samenstelling en conditie dakbedekking

Wanneer het bestaande dakbedekkingssysteem moet worden gesloopt, dan zal in de praktijk vernieuwing gepaard gaan met thermische renovatie. Bij handhaving van de bestaande bedekking moet deze over het algemeen goed worden schoongemaakt en gerepareerd. Deze bedekking zal vrijwel nooit wortelvast zijn en is dus niet zonder meer geschikt om een vegetatieafwerking op aan te brengen.
In het geval van een bestaand bitumendak kan vervolgens een laag gemodificeerde wortelvaste bitumen dakbanen volledig worden gekleefd. Ook bepaalde kunststof systemen komen hiervoor in aanmerking.

Verhoging dakranden
De advies opstandhoogte is normaal gesproken 120 mm boven de dakbedekking. Dat wil zeggen dat de dakbedekking minimaal 120 mm boven de bovenkant van het watervoerende pakket moet worden getrokken. Bij een groen dak betekent dit 120 mm boven de bovenzijde van het vegetatiepakket. In veel gevallen houdt dit dan ook in dat dakranden verhoogd moeten worden.

Meer weten? Kijk op www.vebidak.nl.