Woonlasten belangrijker dan EPC

Artikel delen

Leuk hoor, die aanscherping van de epc in 2015 naar 0,4. En dan in 2020 naar epc = 0. Maar wat zegt dat over het werkelijke energiekosten? Weinig, dringt langzamerhand tot ons door. ‘Een epc van 0 heeft betrekking op het gebouwgebonden energieverbruik. Dat energieverbruik maakt maar 33 procent uit van de totale energiekosten. Maar liefst 50 procent van de energiekosten heeft betrekking op huishoudelijke apparatuur en 17 procent gaat op aan vastrecht’, zei ir. Onno Dwars tijdens de regionale beurs Energieneutraal bouwen in de HAN Arnhem die ik bezocht heb. Hij is als vastgoedontwikkelaar en manager Duurzaamheid bij VolkerWessels Vastgoed de projecttrekker van de energienotanul-woningen. ‘Energienotanul is de nieuwe standaard voor nieuwbouw en de droom voor de bestaande bouw. EPC is achterhaald; het gaat om de woonlasten’, kwam ik te weten.
Een energienotanul-woning is dus niet energieneutraal voor het gebouwgebonden en huishoudelijk energieverbruik. Per saldo verbruikt de woning meer energie dan dat het zelf opwekt om energienotanul te kunnen zijn, doordat het saldo van de vastrechtkosten en de heffingskorting positief uitvalt voor de gebruiker.
Willen we in de toekomst minder afhankelijk zijn van de energiekosten dan is een goed geïsoleerde schil van groot belang. Uiteraard kunnen we een woning volstouwen met PV-panelen en WKO- en warmteterugwin-installaties, maar de kopers worden dan geconfronteerd met hogere onderhouds-, vervangings- en gebruikskosten tijdens het gebruik. Bovendien loopt bij PV-panelen het rendement terug in de loop der jaren. Begin daarom bij het begin: de energievraag. Breng de vraag naar energie omlaag door gebouwen te ontwerpen die zomer en winter comfortabel en zuinig zijn. Vul dit verantwoord aan met installatietechnische maatregelen, zoals PV-panelen, zonnecollectoren, warmte- en koude-opslag in de bodem, warmterugwinning uit ventilatie, enzovoort. De natuur doet het ons ook voor; denk aan de termietenheuvels waarin een constante temperatuur heerst. In deze BouwTotaal uitgebreid aandacht voor de nieuwe trends in duurzaam bouwen, met de nadruk op energiebesparing. De tijd van experimenteren is voorbij; de duurzame projecten met een extreem laag energiegebruik verrijzen nu in hoog tempo!

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal