Buitengevelisolatie met PS hardschuim en pleisterwerk

Artikel delen

Voor het na-isoleren van een gevel aan de buitenzijde zijn er diverse isolatiesystemen met uiteenlopende afwerkingen beschikbaar. In dit artikel gaat Casadata.nl nader in op de kosten van het na-isoleren van de buitenzijde van de gevel met PS hardschuim isolatieplaten en het afwerken daarvan met een pleistersysteem.

Tekst: www.casadata.nl.

De bestaande buitenspouwmuur moet gesloopt worden om de gevel aan de buitenzijde te kunnen isoleren. Dit gebeurt meestal met een breek/sloophamer. Voor het na-isoleren ontgraaft men bij de fundering tot 400 mm beneden maaiveld, ter breedte van 400 mm. Tevens vooraf de bestaande kozijnen afplakken en beschermen met folie. Bij de voorbereidende werkzaamheden gaat het ook om het aanbrengen van netten en een lichtkap op de steiger, het monteren van aluminium lekdorpels, PVC hoeken op kozijnen en butylband om kozijnen. Tevens betreft het sparingkistjes plaatsen en kopschotjes aanbrengen voor de gevelisolatie en cementgebonden platen ter plaatse van de betonnen vloeren.
Als voorbeeld is uitgegaan van het na-isoleren met het Sto Therm Classic systeem met PS isolatieplaat, afgewerkt met pleisterwerk. Deze PS isolatieplaat bestaat uit geëxpandeerde PS hardschuim, type HDS WDV 035, dat brandvertragend is gemodificeerd en is voorzien van een sponning. Deze PS platen brengt men met Sto hechtmortel goed sluitend aan in een verband dat minimaal 150 mm verspringt. De hechtmortel opbrengen met een 10 x 12 RVS kamspaan volgens de Kammlett methode of de randen volledig verlijmen en moppen evenredig verdelen volgens de moppenmethode. Het hechtvlak moet minimaal 60% van het oppervlak bedragen.
In de hoeken bij kozijnen, overige gevelopeningen en bij opgaand werk is het raadzaam de isolatiestroken uit hele platen te zagen, zodat het verband niet strookt met de gevelopening. Op de PS platen moet men Sto weefselmortel aanbrengen voor de spanningsverdelende laag, voor het inbedden van de wapening waar de eindafwerking sierpleister is. Hiervan is de laagdikte minimaal 2 mm. Men kan de weefsellaag na minimaal 48 uur en maximaal zes weken na het plaatsen van de isolatieplaten in de Sto weefselmortel aanbrengen, afhankelijk van de weersomstandigheden. De weefselbanen moeten elkaar minimaal 100 mm overlappen en gebouwhoeken minimaal 150 mm. Extra glasweefselstrookjes van 300 x 300 mm moeten loodrecht op de diagonaal aangebracht worden ter plaatse van de kozijnhoeken en overige gevelopeningen. In de inwendige hoeken van de negge mag men het weefsel niet onderbreken. In de horizontale of verticale neggehoek eveneens een extra strook weefsel aanbrengen.
Het geheel afwerken met een Sto sierpleister van 2 mm dik of met een spachtelpleister. Na minimaal 48 uur, zodra de wapeningslaag volledig is gedroogd,  de sierpleister of spachtelpleister aanbrengen. Deze laag mag tijdens de verwerking niet worden blootgesteld aan regen, felle wind of extreem hoge luchtvochtigheid. Bij het werken tijdens felle zonneschijn ervoor zorgen dat de vers opgezette pleisterlaag steeds in de schaduw ligt. Men moet het gevelisolatie systeem aan de bovenzijde altijd voorzien van een stabiele, blijvend gesloten en waterdichte afdekking met voldoende overstek van minimaal 30 mm ten opzichte van de afgewerkte gevel.

Bouwkosten

In de kostenberekeningen is uitgegaan van een vrijstaande woning met 186 m2 oppervlakte of van een twee-onder-een-kap woning met 149 m2 oppervlakte. De kosten zijn gebaseerd op de bruto prijs. De sloopkosten zijn inclusief de huur en het opbouwen/demonteren van een renovatiesteiger en de huur van een minikraan met bediening. De voorbereidingskosten zijn inclusief kopschotjes voor de gevelisolatie en cementgebonden platen bij de betonnen vloeren. De na-isolatiekosten zijn inclusief weefselhoeken, afdichtingsband, en grindkoffer. De kosten zijn exclusief steigerwerk, bouwplaats- en veiligheidsvoorzieningen, het afvoeren van de afkomende materialen en stortkosten.
Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. Meer richtprijzen van andere na-isolatiesystemen van gevels ziet u op casadata.nl. Daarvan zijn na het inloggen alle complete calculaties te zien en te downloaden in Excel of te importeren in het calculatieprogramma CasadataCalc en daar eenvoudig aan te passen.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet u het kostenniveau van uw eigen regio door het opgeven van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Eindelijk gemakkelijk en snel kostenbegrotingen en offertes maken!
Dat kan nu met het handige en praktische calculatieprogramma CasadataCalc. Daarmee kun je met alle kostengegevens van Casadata.nl en met je eigen calculatiegegevens werken. CasadataCalc is volledig nieuw ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten en met de meest recente technieken op het gebied van automatisering. Het programma ziet er dan ook uit als Excel en is ook even flexibel en gemakkelijk in gebruik. In CasadataCalc kun je met de Casadata richtprijzen met hun onderliggende calculaties werken en deze kostengegevens ook meteen aanpassen met betrekking tot de te rekenen uren en uurlonen of de materiaal hoeveelheden of prijzen.
Je kunt werken in een vrije, eigen werkvolgorde, zonder dat je daarbij gebonden bent aan een opgelegde, dwingende structuur van bijvoorbeeld een standaard bestek. Uiteraard kun je in CasadataCalc per projectcalculatie steeds de uurlonen, kortingen en toeslagen in stellen. Ook het afdrukken is flexibel: je kunt met je eigen bedrijfslogo in een eigen vormgeving printen en kiezen welke onderdelen van de calculaties je wilt printen.
 

Meer dan 23.000 calculaties op www.casadata.nl
Voor betrouwbare richtprijzen van de bouw- en onderhoudskosten ga je naar www.casadata.nl. Daar vind je ruim 23.000 richtprijzen op basis van complete calculaties. Elke calculatie kun je na het inloggen direct bekijken, downloaden, aanpassen of er een eigen begroting of offerte mee maken.