Haast explosieve groei EMVI-contracten

Artikel delen

Er is sprake van een ‘haast explosieve groei’ aan EMVI-contracten, sinds de invoering van de Aanbestedingswet op 1 april. Dat blijkt uit onderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op 26 november presenteerde op het jaarlijkse symposium van de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra van Bouwend Nederland en de Stichting Marktwerking Installatietechniek.

Terwijl vorig jaar het percentage EMVI-contracten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) nog maar op 23 procent lag, is dat in het eerste kwartaal na de invoering van de wet omhooggeschoten naar 79 procent, aldus het EIB-onderzoek. Het Rijk liep eerst voorop met EMVI-contracten, maar wordt nu ingehaald door gemeenten en provincies. Dat komt vooral omdat Defensie nog weinig met EMVI werkt. De nieuwe wet spreekt van ‘EMVI tenzij….’, zodat niet langer de laagste prijs alleen maar leidend is bij aanbestedingen, maar ook naar kwaliteit.

Boodschap is goed doorgekomen
Joost Fijneman, directeur van het Aanbestedingsinstituut, zei op het symposium blij verrast te zijn dat de EMVI-contracten ‘een welhaast explosieve groei’ hadden doorgemaakt. ‘De boodschap is duidelijk goed doorgekomen.’ Hij noemde het ook positief dat het aantal openbare aanbestedingen verminderd is door het verhogen van de aanbestedingsgrens. De marktkosten van aanbestedingen zijn daardoor lager.
‘Maar er is nog heel veel te doen’, zo maakte Fijneman duidelijk. Hij wees erop dat het gewicht van kwaliteit in de criteria sterk afgenomen is. In 2012 was dat aandeel nog 42 procent, in het tweede kwartaal van dit jaar was dat gedaald naar 27 procent. Het aandeel van de prijs binnen de criteria steeg van 42 procent naar 73 procent. ‘Kwaliteit krijgt nu weliswaar een kans bij een gunning, maar de prijs weegt zwaarder dan ooit’, stelde Fijneman.
Hij tekende ook aan dat overheden vooral de CO2-ladder voorschrijven als kwaliteitscriterium: ‘Een score op de ladder zegt echt nog niets over de beoogde kwaliteit van een project.’ Eén van de hoofddoelen van de wet is het MKB meer kansen bieden. Maar tot nu toe lijken de grote bedrijven met veel aanbestedingservaring te profiteren.