Indirecte bouwkosten en uurlonen

Artikel delen

Wat zijn de bouwplaats-, uitvoerings-, Algemene kosten en Winst & Risico bij de aannemers in diverse regio’s? Wat zijn de uurlonen? Het Nederlands Bouwkosten Instituut heeft onderzoek uitgevoerd, dat er op was gericht om inzicht te krijgen in de indirecte kosten en uurlonen die bedrijven berekenen of in rekening brengen voor de verschillende werkzaamheden.

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert
Nederlands Bouwkosten Instituut
Edrecht@multiconsultants.nl

Omdat niet overal de indirecte kosten en uurlonen hetzelfde zijn is gekozen voor indirecte kosten en uurlonen per provincie. De gemiddelde indirecte kosten voor Nederland zijn te algemeen om een betrouwbaar beeld te krijgen. Een bedrijf in Gelderland heeft niet veel aan de indirecte kosten of uurlonen die een bedrijf in Noord-Holland hanteert. Veel bedrijven vinden het namelijk belangrijk om te weten hoe hun indirecte kosten of uurlonen ten opzichte van andere bedrijven in hun omgeving liggen. Zo krijgen ze een idee of ze niet te hoog of te laag zitten.
De indirecte kosten en uurlonen worden gehanteerd in calculaties van nieuwbouw, onderhoud, renovatie en klussen/klantenwerk. De uurlonen zijn inclusief opslagen voor algemene kosten en winst & risico. Opslagen voor uitvoeringskosten en bouwplaatsvoorzieningen zijn niet opgenomen in deze uurlonen. Opgenomen zijn uurlonen voor bouwkundige, installatietechnische werkzaamheden, uurlonen van adviseurs, leidinggevend en administratief personeel.
Van verschillende bedrijven (groot tot klein) en werkzaamheden (nieuwbouw tot onderhoud) worden de percentages indirecte kosten per provincie gegeven. Hier als voorbeeld de indirecte kosten in Groningen en de uurlonen in Limburg.