Hoogrendement vloerverwarming met koperen leidingen

Artikel delen

Het Havikhorst TOP2000 HR EPS 40 systeem is een vloerverwarmingssysteem dat bestaat uit een isolerende plaat EPS 40, waarover een aluminium warmtegeleidingsplaat is verlijmd. Hier doorheen worden koperen leidingen geperst. Dit leidt tot een maximale warmte-afgifte.

De vloerverwarming wordt in deelbare elementen van 100 x 50 cm geleverd en bestaat uit 40 mm EPS isolatie, afgedekt met een warmteverdelende 0,5 mm dikke plaat van geprofileerd aluminium. De elementen worden systematisch op de bestaande vloer gelegd, waarna de koperen leiding van de rol in het profiel wordt geperst.
Havikhorst Top2000 heeft een zeer laag energieverbruik. De hoogte van de afgifte is circa 100 tot 140 W/ m2 bij een Delta T van 7 graden in aanvoer/retour (aanvoer 35°C). De capaciteit van koper ten opzichte van kunststof is circa 140 watt/35 graden; dit is 1,5 maal hoger dan een kunststof leiding. Afhankelijk van de vloerafwerking is de reactietijd 15 tot 30 minuten.
Koperen leidingen zijn natuurlijk in aanschaf duurder dan kunststof leidingen, maar koper in combinatie met aluminium heeft een tot duizend maal betere geleiding. Tevens wordt er minder leiding in een vierkante meter verwerkt. Het prijsverschil is daardoor gering en snel terugverdiend.

Fermacell
Omdat het Havikhorst TOP2000 systeem vlak is, kan er onder andere Fermacell beplating worden toegepast. De combinatie van deze vloerverwarming en Fermacell Estrich-vloerelementen kent diverse voordelen: het is zelfs op houten vloeren toepasbaar en de ruimte is snel te verwarmen. Elk soort vloerafwerking is geschikt (parket ,tegels, laminaat, et cetera). Het systeem is snel te plaatsen en kent geen droogtijd. In geval van scheve of verzakte vloeren kan er geëgaliseerd worden op basis van de droge en/of de gebonden egalisatie korrel van Fermacell.

Eco

Het Havikhorst TOP2000 HR Eco systeem bestaat uit een houtvezelplaat (ecologisch) waarover ook een aluminium plaat wordt verlijmd. Hierin is ook een koperen leiding geperst om tot een maximale warmteafgifte te komen. Houtvezel heeft verder andere karakteristieke eigenschappen dan EPS. Voornaamste verschil is de geluidsabsorptie. EPS is een hard materiaal dat geen geluid kan absorberen wat houtvezel wel kan. Qua warmteweerstand (isolatiewaarde) is er relatief weinig verschil; houtvezel isoleert een fractie beter.

Warme Voetjes Vloerverwarming, Brummen, (06) 171 466 33, www.warmevoetjes.eu